Były, francuski minister Yves Cochet postanowił wypowiedzieć się na temat polityki migracyjnej. Okazuje się, że jego zdanie jest niemal absurdalne. Jego zdaniem kontrola i znaczne zmniejszenie liczby urodzeń pozwoli na stworzenie lepszych warunków dla uchodźców. 

Ograniczenie liczby urodzin pozwoliłoby lepiej przyjąć migrantów, którzy stukają do naszych drzwi.

- powiedział. 

Dodał, że o przyrost powinni dbać tylko cudzoziemcy. 

Kraje rozwinięte powinny też posunąć się i dać miejsce ponieważ swoim stylem życia niszczą planetę. Gdyby się przestali rozmnażać a zostawili to tym, którzy pukają do ich drzwi, świat byłby szczęśliwszy.

- zaznaczył. 

Czy jego pomysł na pewno jest dobry?