- Liczyłem na to, że pani prezydent Dulkiewicz w końcu weźmie się do pracy. I pokaże, że chce skończyć z pewnymi niedobrymi praktykami, które miały miejsce jeszcze za życia śp. prezydenta Adamowicza. Niestety tak się nie dzieje. Dlatego ja czuję się w obowiązku powiadomić odpowiednie organy o tym, co w tej instytucji się dzieje.

- powiedział Maciej Płażyński