- - Chciałabym, żeby się to stało przed końcem tego roku. Rok fiskalny kończy się 30 września. Jesteśmy blisko. Jeśli nie uda się nam osiągnąć celu do 30 września, zapewniam, że ruch bezwizowy osiągniemy w 2020 roku. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Mamy na to wciąż niemal 180 dni. Oczywiście to, co dotyczy wiz, mogłoby być w trybie nadzwyczajnym ogłoszone. Jednak niektóre sprawy podlegają wyłącznej jurysdykcji Kongresu. Część z nich mamy pod kontrolą, np. sferę wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa. To zostanie wykonane. Jednej rzeczy nie możemy kontrolować to odsetek odmownie rozpatrzonych wniosków o wizy. Ten próg musi wynosić poniżej trzech procent. Jesteśmy blisko zejścia do tego progu, ale nie mogę zagwarantować, że do września już na pewno go osiągniemy. Jesteśmy już bardzo blisko. Wszystko idzie gładko. Doprowadzimy tę sprawę do końca.

- opowiadała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher w wywiadzie dla "Polska The Times".