"Szanowna redakcjo

Właśnie wróciłem z comiesięcznego zebrania rodzice-nauczyciel organizowanego w SP nr ..., ul. ........................ w Warszawie. Teraz żałuję, że  nie zrobiłem zdjęcia. Z tego co pamiętam były trzy pytania.

1. Czy deklarują  Państwo uczestnictwo córki/syna w lekcjach religii w roku 2019/2020? odpowiedzi Tak  lub Nie
2. Czy akceptują Państwo możliwość, że lekcja religii zaczynała by się o 7.20? Tak Nie
3. Czy akceptują Państwo możliwość zmniejszenia go do jednej godziny religii w tygodniu? Tak Nie 

Jak widać Rafał Trzaskowski przygotowuje grunt pod wyrugowanie religii ze szkół warszawskich.

Pozdrawiam

XZ"

Całą sytuację uważamy za skandaliczną. Działania tego typu w ewidentny sposób mają prowadzić do utrudnienia dzieciom uczestnictwa w lekcjach religii, a ostatecznie do zniechęcenia i dzieci i rodziców do nauki religii w szkołach.