Jakie badania żywności dostępne są w akredytowanym laboratorium badawczym?

Laboratorium badawcze w zakresie badania żywności wykonuje m.in.: badania mikrobiologiczne produktów żywnościowych i to na różnych etapach ich produkcji. Badania wykonuje się pod kątem wykrycia mikroorganizmów. przenoszonych przez żywność, w tym patogenów takich jak: Salmonella, bakterie E.Coli. Campylobacter czy bakterie Listerii. W żywności mogą też rozmnażać się organizmy wywołujące jej psucie, czyli drożdże oraz pleśń. Jeżeli badanie wykaże wynik pozytywny pracownicy laboratorium kontynuują swoją pracę w kolejnych etapach potwierdzając wyniki pod kątem biochemicznym i serologicznym. 

Badania wody pitnej i przeznaczonej do użytku na potrzeby gospodarcze

Badania wody pitnej oraz tej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze regulują ściśle przepisy i dyrektywy unijne. Wodę bada się pod kątem mikrobiologicznym metodą filtracji membranowej, na obecność bakterii z grupy coli, czyli Escherichia coli, Enterokoki kałowych. W zależności od pochodzenia wody sprawdza się czy nie zawiera ona bakterii Clostridium perfringens czy bakterii z rodzaju Legionella. Kontroli podlegają także parametry chemiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne, poddaje się ją również badaniom na obecność różnego rodzaju substancji o działaniu promieniotwórczym. 

Badania przechowalnicze do ustalenia terminu przydatności produktów spożywczych

Badania przechowalnicze, których celem jest ustanowienie terminu przydatności do spożycia produktów żywnościowych polegają na analizie procesów zmian danego produktu zachodzących w nim trakcie jego przechowywania w warunkach jakie narzuca producent. Gdy okres przydatności do spożycia określony przez producenta upłynął wykonuje się badania mikrobiologiczne poszczególnych próbek sprawdzając zachodzące zmiany składu produktu. 

Badania fizykochemiczne żywności

W uprawnionym do badań certyfikowanym laboratorium wykonuje się również badania fizykochemiczne, które analizują: 

  • jakość surowców oraz gotowych produktów spożywczych
  • wartość odżywczą produktów spożywczych pod kątem etykiet GDA
  • obecność  substancji szkodliwych dla zdrowia w produktach spożywczych, w tym metali ciężkich, antybiotyków czy GMO
  • parametry fizykochemiczne wody pitnej oraz przeznaczonej na potrzeby gospodarcze
  • wykonują testy produktów żywnościowych na obecność alergenów czy mikrotoksyn  

Badania żywności zlecane przez producentów mają na celu ochronę zarówno konsumenta jak i marki producenta. Systematyczny nadzór nad produkcją żywności na każdym jej etapie zabezpiecza interesy producentów i chroni rynek konsumencki. 

Artykuł powstał we współpracy z hamilton.com.pl