Umowę podpisali: Ramūnas Karbauskis, Gediminas Kirkilas, Waldemar Tomaszewski, Remigijus Žemaitaitis. Premier Saulius Skvernelis też swoim podpisem potwierdził tę umowę.

W Sejmie nowa rządowa koalicja posiada 76 głosów.

AWPL-ZChR dzisiaj o godz. 12 na prezydium partii zadecydowała o podpisaniu nowej rządowej umowy koalicyjnej.

„Najważniejsze są punkty programowe. Praktycznie większość propozycji programowych partii AWPL-ZChR zostały zawarte w umowie koalicyjnej”  powiedział przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, komentując decyzję partii dołączenia do podpisania nowej umowy koalicyjnej.

AWPL-ZChR po podpisaniu umowy koalicyjnej będzie nadzorowała takie dziedziny jak sprawy wewnętrzne i administracja, samorządowość, rozwój infrastruktury, transport, drogi.

Jak zaznaczył Tomaszewski, w umowie koalicyjnej jest przeznaczone zwiększenie świadczenie na dziecko do 70 euro (w następnym roku), a rodzinom wielodzietnym, mającym trudności finansowe oraz dzieci niepełnosparwne – do 100 euro. Przewidziane też jest zmniejszenie biurokratyzmu i zwiększenie finansowania dróg lokalnych oraz nieodpłatne leki dla seniorów.

Po podpisaniu umowy koalicyjnej Waldemar Tomaszewski zaznaczył, że konieczne jest wzmocnienie samorządności. „Tylko 14 proc. funduszów jest przydzielane dla samorządów, co stanowi antyrekord w Unii Europejskiej. W umowie koalicyjnej jest przewidziane, by to zmienić. Bo to właśnie siła samorządowa jest tą władzą, która jest najbliżej mieszkańców” – powiedział lider AWPL-ZChR.

Jak zaznaczył Tomaszewski, w umowie koalicyjnej jest przeznaczone zwiększenie świadczenie na dziecko do 70 euro (w następnym roku), a rodzinom wielodzietnym, mającym trudności finansowe oraz dzieci niepełnosparwne – do 100 euro. Przewidziane też jest zmniejszenie biurokratyzmu i zwiększenie finansowania dróg lokalnych oraz nieodpłatne leki dla seniorów.


Przewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Pracy Gediminas Kirkilas powiedział, że dla ich partii przeznacza się tekę ministra spraw zagranicznych i ministra rolnictwa. Zaś przewodniczący „Porządku i Sprawiedliwości” Remigijus Žemaitaitis zaznaczył, że partia otrzyma tekę ministra ochrony kraju.

Według umowy koalicyjnej i zasad tworzenia rządu, „chłopi” zachowali Ministerstwo Pracy i Opieki Socjalnej.