Jak informuje strona IPN „11 sierpnia 2019 r. w Warszawie odbyły się uroczystości rocznicowe w 75. rocznicę powstania Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Wziął w nich udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Obchody rozpoczęły się o godz. 10.00 uroczystą Msza świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji poległych oraz żyjących żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W południe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel pamięci połączony ze składaniem wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza".

Według relacji IPN „w uroczystościach wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, która odczytała list skierowany do uczestników przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, reprezentujący premiera Mateusza Morawieckiego wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, posłowie Andrzej Melak i Robert Winnicki, senator prof. Jan Żaryn, przedstawiciele WP i służb mundurowych, weterani i rodziny żołnierzy NSZ, przedstawiciele środowisk kombatanckich (m.in. żołnierze AK i Batalionów Chłopskich) oraz opozycji antykomunistycznej".

Jak wskazał prezes IPN „75 lat temu na ziemi świętokrzyskiej, w niewielkim majątku Lasocice przed kilkuset żołnierzami, którzy od wielu lat prowadzili walkę z okupantem niemieckim i z komunistycznymi bojówkami, stanął pan pułkownik Antoni Szacki »Bohun« i powiedział w tym pierwszym rozkazie do żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej [...]: „wybraliśmy drogę czystą i prostą, ale drogę trudną i ciężką". Prezes IPN mówił także o „czarnej legendzie" Narodowych Sił Zbrojnych, budowanej przez władze komunistyczne za czasów PRL, wymieniając Mieczysława Moczara jako głównego jej autora".

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek „od 1981 współpracował z Miejską Komisją Koordynacyjną NSZZ »Solidarność« w Czechowicach-Dziedzicach. W czasie stanu wojennego uczestniczył w pomocy internowanym i więzionym, kolportował i drukował podziemną prasę. W latach 1985–1989 był drukarzem Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego (pomysłodawcą wydawania pisma „Solidarni") oraz współpracownikiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarności" w Czechowicach-Dziedzicach. W latach 2009–2012 był członkiem rady programowej Radia Kraków (wraz z trzema innym członkami opuścił ją, w proteście przeciwko nieprzyznaniu miejsca na multipleksie dla TV Trwam)".

Dr Jarosław Szarek jest absolwentem „Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1991). Stopień doktorski z historii uzyskał na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w 2011 na podstawie pracy pt. „Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec młodzieży akademickiej Krakowa w latach 1970–1980", przygotowanej pod kierunkiem prof. Ryszarda Terleckiego, której recenzentami byli prof. Andrzej Nowak i ks. prof. Jan Szczepaniak. W latach 1992–1997 pracownik dziennika „Czas Krakowski", w następnych latach publikował m.in. w: „Gazecie Polskiej", „Nowym Państwie", „Gościu Niedzielnym", „Dzienniku Polskim", londyńskim „Tygodniu Polskim", „Polonia Christiana" (stały współpracownik), „Gazecie Polskiej Codziennie", „Naszym Dzienniku", tygodniku „Źródło" (członek redakcji), dwumiesięczniku „Arcana" (członek redakcji). W latach 1998–1999 redaktor naczelny „Kroniki XX wieku: Polska i świat"".

Dr Szarek od 2000 roku pracuje w oddziale IPN w Krakowie. Jest autorem „artykułów naukowych, popularnonaukowych, wystaw historycznych, warsztatów dla nauczycieli i młodzieży, dodatków historycznych do prasy, scenariuszy programów popularyzujących historię, organizator konkursów historycznych itp. Współautor serii popularnonaukowej „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL" (2006–2010) oraz serii książek dla dzieci „Kocham Polskę" (2007–2016). [...] 22 lipca 2016 roku dr Jarosław Szarek, wybrany przez Sejm RP, objął stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej".

W dorobku publikacyjnym dr. Jarosława Szarka znajdują się m.in.:
- Wojna z narodem
- Czarne juwenalia
- Powstanie Styczniowe. Zryw wolnych Polaków
- 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą. Przebudzenie Polaków
Jest współautorem takich prac jak:
- Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława Pyjasa, Kraków 2001;
- Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków, Kraków 2002;
- Polska. Historia 1943–2003, Kraków 2003;
- Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, Kraków 2005;
- Ofiara Sprawiedliwych. Rodzina Ulmów – oddali życie za ratowanie Żydów, Kraków 2004;
- Komunizm w Polsce, Kraków 2005;
- Droga do niepodległości. Solidarność 1980–2005, Warszawa 2005;
- Królowo Polski, przyrzekamy! Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Kraków 2006;
- Kronika komunizmu w Polsce, Kraków 2006;
- Zakopiańska „Solidarność" 1980–1989, Kraków-Zakopane 2006;
- Po dwóch stronach barykady, Kraków 2007;
- Kościół w godzinie próby 1945–1989; Kraków 2008;
- Kronika komunizmu w Polsce, Kraków 2009;
- Zaczęło się w Polsce 1939–1989, Warszawa 2009;
- W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na Polakach (1917–1956), Kraków 2010;
- Jestem św. Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić, Kraków 2016
- Polscy patroni. Kocham Polskę, Kraków 2014 (z Joanną Szarek)