Według Ministerstwa Łączności, program ministra obejmie sesję dyskusyjną na temat projektów infrastrukturalnych Inicjatywy Trójmorza oraz spotkania dwustronne z ministrami z Polski, Łotwy i Węgier.

Podczas dyskusji Narkiewicz omówi o znaczeniu Korytarza Transportowego Północ-Południe oraz potrzebie finansowania z funduszy europejskich projektów „Rail Baltica” i „Via Carpatia”

We środę w tym wydarzeniu weźmie udział minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów.