Według wydawnictwa Biały Kruk „Czesław Ryszka nie lęka się konkretnie wskazać, kto trzyma z Panem Bogiem, a kto paktuje z diabłem. Autor często odwołuje się do przesłania św. Jana Pawła II. Zamieszczone w tym tomie rozważania mają duże walory literackie, dzięki czemu świetnie się je czyta. Bogaty zbiór ilustracji czyni to wydanie nie tylko mądrym, ale i pięknym".
 

Autor pracy „Czesław Ryszka należy do najpłodniejszych powojennych pisarzy polskich; opublikował ponad 80 książek! Konsekwentnie zajmuje się tematyką katolicką i narodową, także jako publicysta, stając zawsze w obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Od pewnego czasu wyraża swój głęboki niepokój wobec tego, dokąd zmierza współczesny świat, w tym Polska – czemu daje wyraz w tej właśnie książce. Wbrew optymistycznym przekazom medialnym Autor dostrzega zagrożenia płynące z ideologii gender, z politycznej dominacji neoliberałów i lewaków, z lekceważenia sprawdzonego przez wieki porządku moralnego. Czyni to na dwa sposoby – bezpośrednio analizując niebezpieczeństwa lub przedstawiając ludzi będących dla nas przykładem mądrości, wiary i niezłomności, których postępowanie zapobiega ostatecznemu kryzysowi naszej cywilizacji".
 

Czesław Ryszka „urodził się 1946 roku w Goławcu (obecnie miasto Lędziny w województwie śląskim). Jest dziennikarzem, publicystą, pisarzem i politykiem. Z wykształcenia jest teologiem i polonistą, ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę zawodową rozpoczął jako pracownik naukowy Zakładu Badań nad Literaturą Religijną KUL. Od 1982 roku był redaktorem tygodnika „Gość Niedzielny", później zaś kierował działem religijnym w tygodniku „Katolik". W 1993 roku związał się z tygodnikiem „Niedziela", gdzie jest redaktorem i publicystą. Obecnie prowadzi w czasopiśmie rubrykę „Widziane z Senatu" poświęconą zagadnieniom społeczno-politycznym. Współpracuje z Radiem Maryja. Był posłem na Sejm w latach 1997-2001 z ramienia ugrupowania AWS. Pracował w Komisji Rodziny oraz w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Z kolei od 2005 roku jest senatorem PiS. Jest członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Środowiska".
 

Czesław Ryszka „ma w swoim dorobku pisarskim ponad 80 książek i kilka tysięcy artykułów w prasie krajowej i zagranicznej. Jego twórczość jest wynikiem zainteresowań historią, teologią oraz literaturą, jednak głównym tematem są u Ryszki sprawy religijne i eschatologiczne. Często porusza tematy zagłady ekologicznej, aborcji, eutanazji czy manipulacji genetycznych. Wiele książek ma również charakter hagiograficzno-biograficzny. Jest autorem takich tytułów jak: „Pełnia czasu", „Milczący obecny. Szkice o pisarzach katolickich", „Na tropach Boga. Przygoda z literaturą XX wieku", „Ocalić wartości. Różaniec z Janem Pawłem II", „Niechciany krzyż", „Jan Paweł II. Święty XXI wieku", „Teraz jest czas miłosierdzia", „Po Bogu najważniejsza Polska. Kard. Stefan Wyszyński (1901-1981)". Za szczególne zasługi w działaniu na rzecz rodziny, otrzymał nagrodę im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego przyznawanej co roku przez Tygodnik i fundację „Źródło".
 

Czesław Ryszka jest współautorem książki wydawnictwa Biały Kruk, „Polskość jest przywilejem" oraz autorem artykułów w czasopiśmie WPIS (Wiara Patriotyzm i Sztuka)".

 

W recenzji pracy opublikowanej w czasopiśmie WPIS (Wiara Patriotyzm i Sztuka) „Kto z Bogiem, a kto z diabłem? Odważne świadectwo wiary we współczesnym świecie" redakcja pisma przypomina słowa Jana Pawła II o tym, że „Wiernych Kościoła nie można zamykać w ich świątyniach, a Boga ograniczać tylko do sumień ludzkich". Słowa te zdaniem redakcji „wydawały się wówczas oczywiste, tak zresztą, jak były oczywiste przez całe wieki. Dziś już tak jednak nie jest, bowiem wielu ludziom skutecznie zamącono w głowach, głównie za pośrednictwem mass mediów".

 

Podobnie jak słowa Jana Pawła II tak i art. 25 p. 2 Konstytucji RP „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym" jest kompletnie nieprzestrzegany.

 

Zdaniem redakcji Wpisu „z jednej strony wylansowano mniemanie, że »wiara jest sprawą prywatną«. A skoro prywatną, to nie należy jej uzewnętrzniać ani tym bardziej upowszechniać, wprowadzać do sfery publicznej. Należy ją zamknąć w świątyni i to najlepiej nieoznakowanej, nierozpoznawalnej. Z kolei orientacji seksualnej, choćby najbardziej dewiacyjnej, nie traktuje się jako sprawy prywatnej, co wydawałoby się naturalne, lecz umieszcza ją na sztandarach, które mają powiewać nad światem. Na ulicach największych miast – także już w Polsce – nie tylko pozwala się, ale wprost zaleca demonstrowanie zboczeń i chorych popędów, nie szczędzi się na to środków czerpanych z publicznej kasy. Z tym poplątaniem poglądów od lat walczy właśnie Czesław Ryszka; przeciwstawia się degradacji nie tylko wiary, ale po prostu człowieka sprowadzanego w naszych czasach do elementu zabawy, a nawet pospolitego przedmiotu seksualnej manipulacji. Człowieka uprzedmiotowionego na potrzeby wielkich korporacji, dla których jesteśmy tylko narzędziami pracy i bezmyślnymi konsumentami. Ten sprzeciw wobec zalewania światem antywartościami doczekał się teraz urzeczywistnienia w postaci książki pt. ''Kto z Bogiem, a kto z diabłem''".
 

Według czasopisma „książkę »Kto z Bogiem, a kto z diabłem« można również nazwać narzędziem do walki z poprawnością polityczną, której my wszyscy stajemy się ofiarą, choć tak naprawdę nikt nie wie dokładnie, czym ona właściwie jest. Określenie to można na pewno zapisać grubymi literami w słowniku nowomowy. Genialny wytrych otwierający drzwi bezbożnikom wszelkiego autoramentu, zboczeńcom, hazardzistom, partyjnym krzykaczom i demagogom. O tym przekonujemy się z tekstów Czesława Ryszki".