Islam chciał wyciąć w pień chrześcijan. Król z wojskiem zanim dotrze pod Wiedeń wędruje przez Piekary Śląskie i Częstochowę – to tutaj służy do mszy świętej jako ministrant i przyjmuje komunię świętą wraz z całą swoją rodziną. Tutaj też z wojskiem śpiewa pierwszy polski hymn narodowy: „Bogurodzica”.

Na Kalenbergu pod Wiedniem odbywają się ostatnie odprawy wojenne. W nocy król leży krzyżem przed obrazem Matki Najświętszej.

Od rana zacznie się walka z przeważającą armią turecką. Kiedy król z wojskiej pokonają wroga przez posłańca prześle on list do papieża pisząc:

„Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężył Bóg.”

Bitwa pod Wiedniem to jedno z 18 największych zwycięstw w historii światowej. Dziwimy się, że tak słabo świętuje się to zwycięstwo w naszym kraju.

Kierując się tymi treściami jesteśmy zmotywowani, żeby zrealizować film o odsieczy wiedeńskiej. Niech to będzie nasze wspólne dzieło.

Fundacja Edukacja Przez Media złożyła wniosek do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej o dotację na wyprodukowanie filmu fabularnego o odsieczy wiedeńskiej. Planujemy zaproponować udział w filmie Melowi Gibsonowi w roli króla Jana III Sobieskiego.

Chętnych, którzy chcieliby wesprzeć finansowanie tego przedsięwzięcia prosimy o wpłaty na nr konta:

32 1140 1010 0000 4777 8600 1001

Z dopiskiem: Odsiecz wiedeńska