Według raportu „duże organizacje o zasięgu ogólnopolskim nie korzystają z dotacji lub grantów samorządowych. Wyjątek stanowi Lambda Warszawa. Dla mniejszych organizacji dotacje samorządowe stanowią ważne źródło finansowania".

 

Z raportu wynika, że „współpraca organizacji i samorządów nie polega wyłącznie na przekazywaniu środków finansowych. Przedstawiciele Stowarzyszenia Tolerado zasiadają w miejskiej Gdańskiej Radzie ds. Równego Traktowania. Kultura Równości pojawia się na wydarzeniach, organizowanych przez władze miasta. Tolerado bierze udział w programach, organizowanych przez instytucje samorządowe".

 

Czytelnicy raportu dowiedzą się, że „jako pomoc ze strony samorządu można zaliczyć wynajem lokalu na działalność społeczną na preferencyjnych warunkach. Z tej formy pomocy korzystają: Kampania Przeciw Homofobii, Kultura Równości. Niektóre organizacje przeznaczają część otrzymanej dotacji na wynajem, remont lub wyposażenie lokalu: Fundacja Akceptacja, Queerowy Maj, Stowarzyszenie Tęczówka".

 

Raport wymienia wśród organizacji, „które w jakikolwiek sposób były powiązane z samorządami: Fundacja Batorego, Kampania Przeciw Homofobii, Miłość Nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Replika, Tolerado, Grupa Stonewall, Kultura Równości, Stan Równości, Fundacja Akceptacja, Fundacja Wolontariat Równości, Fundacja Tęczowe Rodziny, Bears of Poland, Fundacja REFFORM, Queerowy Maj, rownosc.org.pl, Fabryka Równości, Tęczówka, Instytut Równości, Równość na Fali".

 

Do samorządowców, „którzy współpracują lub utrzymują relacje z organizacjami LGBT" raport zaliczył takie osoby jak: Aleksandra Dulkiewicz (Gdańsk), Andrzej Jaśkowiak (Poznań), Jacek Sutryk (Wrocław), Rafał Trzaskowski (Warszawa), Paweł Rabiej (Warszawa), Michał A. Olszewski (Warszawa), Jacek Majchrowski (Kraków), Hanna Zdanowska (Łódź), Krzysztof Żuk (Lublin), Andrzej Nowakowski (Płock), Rafał Bruski (Bydgoszcz).

 

Według raportu „na polu współpracy z samorządem bardzo aktywnie działa Miłość Nie Wyklucza. W 2018 r. MNW przygotowało Program Samorządowy dla LGBT+. Sztab wyborczy ówczesnego kandydata na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego współpracował z MNW przy tym dokumencie. Został on podpisany po wyborach".

 

W raporcie znalazły się też informacje o wsparciu dla homo rewolucji ze strony warszawskiego samorządu - „Warszawska Polityka Miejska na rzecz Społeczności LGBT+" (tzw. Karta LGBT Plus) zawiera główne postulaty, a nawet niektóre sformułowania, programu MNW. Zadania wyznaczone przez „Warszawską Politykę Miejską na rzecz Społeczności LGBT+" zostały podzielone na pięć kategorii:

1. Bezpieczeństwo

a. Reaktywacja hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+b. Miejski program monitorowania zachowań noszących znamiona przestępstw motywowanych homofobią

c. Funkcja „latarników" w szkołach

2. Edukacja

a. Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole

3. Kultura i Sport

a. Patronat prezydenta Warszawy nad Paradą Równości

b. Wsparcie klubów sportowych LGBT+

4. Praca

a. Wprowadzenie karty różnorodności w jednostkach UM

b. Współpraca z pracodawcami przyjaznymi LGBTi tzw. tęczowymi sieciami pracowniczymi

5. Administracja

a. Klauzule antydyskryminacyjne w umowach z kontrahentami miasta

b. Powołanie pełnomocnika prezydenta miasta ds. społeczności LGBT

 

W raporcie opisana została też współpraca zagranicznych korporacji z tęczowymi organizacjami w naszym kraju. „Współpraca z międzynarodowymi korporacjami jest charakterystyczna dla dużych organizacji. W przypadku mniejszych ogranicza się do grantów, finansowanych przez markę Sprite należącą do firmy Coca-Cola przeznaczonych dla podmiotów organizujących nowe marsze równości. Korzystały z nich Lambda Szczecin, Płocki Marsz Równości, Marsz Równości w Rzeszowie. Współpraca może polegać na: przekazaniu darowizny, np. Orange dla Fundacji Batorego, bezpłatnym świadczeniu usług, np. Google dla Fundacji Wolontariat Równości, oficjalnym udziale w wydarzeniu organizacji (być może połączonym ze wsparciem finansowym), np. korporacje uczestniczące w Paradzie Równości w Warszawie (Fundacja Wolontariat Równości), udziale przedstawicieli organizacji w kampanii korporacji, np. Levis dla Fundacji Wolontariat Równości w związku z Paradą Równości, udziale korporacji w kampanii organizacji, np. Ben & Jerry's dla Miłość Nie Wyklucza, szkoleniach i spotkaniach przedstawicieli organizacji w korporacjach, np. Miłość Nie Wyklucza dla Royal Bank of Scotland, J.P. Morgan, zwiększaniu medialnej ekspozycji organizacji, np. Vouge dla Kampanii Przeciw Homofobii".

 

Według raportu „wśród kluczowych organizacji tylko w przypadku Trans-fuzji nie odnotowano współpracy z wielkim biznesem. Pozostałe współpracują w różnych formach z korporacjami. Wśród mniejszych organizacji w różny sposób z korporacjami współpracują jedynie: Lambda Szczecin, Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Kultura Równości, Fundacja Akceptacja, Fundacja Wolontariat Równości, Płocki Marsz Równości, Marsz Równości w Rzeszowie. Warto odnotować odosobniony przypadek Fundacji REFFORM. Członkowie jej zarządu są jednocześnie założycielami i właścicielami internetowej hurtowni oraz stacjonarnych sklepów z akcesoriami erotycznymi. Prawdopodobnie oba rodzaje działalności – fundacja i biznes – wpływają na siebie i napędzają się wzajemnie".

 

Jan Bodakowski