Zastępcami przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich zostali: Michał Mackiewicz z sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin oraz Gintaras Vaičekauskas z opozycyjnej frakcji Ruchu Liberalnego.

 

Decyzja w sprawie mianowania zastępców została podjęta w Sejmie jednogłośnie. „Za” głosowało 58 posłów.

 

Sejmowemu Komitetetowi do Spraw Europejskich przewodniczy wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas z Socjaldemokratycznej Partii Pracy.

Mackiewicz jest też członkiem sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz członkiem Komisji ds. Nagrody Wolności.

Na podst. ELTA, inf. wł.