W rozmowie z Pytą pl europosłanka sprzeciwiła się gwałceniu krów, stwierdzając, że „krowy są gwałcone, żeby zostać zapłodnione. Tzw. rape rack, proszę sobie sprawdzić w Internecie. Krowy są gwałcone, by zostać zapłodnione, aby mogły urodzić i dawać mleko. Żadna krowa, podobnie jak żadna kobieta nie daje mleka po prostu".


Sylwia Spurek według Wikipedii pracowała „od 2002 do 2005 w Sekretariacie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie zajmowała się m.in. rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W latach 2008–2015 była członkinią Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2010–2012 była przedstawicielką Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. Do 2014 była radczynią Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie, do czerwca 2015 była wiceszefową Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania i odpowiadała między innymi za koordynację prac rządowych nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 22 września 2015 została zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania. W lutym 2019 złożyła rezygnację z funkcji zastępczyni RPO z dniem 28 lutego 2019, po czym zaangażowała się w politykę".

 

Posiadaczka markowego paska to „absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2000). W 2000 stypendystka Legal Fellowship Program, uczestniczka zajęć International Women's Human Rights Clinic na City University of New York. W 2004 ukończyła aplikację legislacyjną. Była wykładowcą na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Polskiej Akademii Nauk na studiach podyplomowych Gender Mainstreamingu. Wykładała także przedmioty prawnicze na Uczelni Łazarskiego i Uniwersytecie SWPS. Jest autorką publikacji z zakresu problemu przemocy w rodzinie, równego traktowania i dyskryminacji. W 2012 obroniła rozprawę doktorską na temat prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze skupieniem na izolacji sprawcy od ofiary (promotorka: Eleonora Zielińska). Specjalistka w zakresie prawa organizacji pozarządowych, działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa i dostępie do informacji publicznej..Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Posiada certyfikat specjalistki w zakresie pomocy ofiarom przemocy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" IPZ PTP".

 

Sylwia Spurek „do 2019 r. członkini honorowa Rady Programowej Funduszu Feministycznego Femfund, zbierającego fundusze i przyznającego granty organizacjom feministycznym. Ekspertka European Institute for Gender Equality (UE), Gender Equality Unit (CoE) i United Nations Population Fund (UNDP). W latach 2017–2019 członkini zarządu Equinet. W marcu 2019 wraz z partnerem Marcinem Anaszewiczem (razem od 2001), wydała książkę ''Związek Partnerski, rozmowy o Polsce''".


Z początkiem marca 2019 zaangażowała się w polityczny projekt Roberta Biedronia – partię Wiosna. Z list tej partii w wyborach w tym samym roku uzyskała mandat poselski do Parlamentu Europejskiego w okręgu wielkopolskim".


Jak informuje Wikipedia Louis Vuitton Malletier to „luksusowy francuski dom mody z centralnym zarządem w Paryżu, stworzony w roku 1854 przez francuskiego rzemieślnika i przedsiębiorcę Louisa Vuittona (1821-1892), który początkowo w pierwszych latach produkował ekskluzywne torby, walizki i bagaże".

 

Jak informował portal Onet „Sylwia Spurek, nowa polska eurodeputowana jest weganką. Kiedy w lipcu próbowała coś zjeść, jedyną dostępną opcją w gmachu Parlamentu Europejskiego był talerz frytek i sałatka. 43-latka z grupy Socjalistów i Demokratów, która startowała w majowych wyborach do PE z listy Wiosny Roberta Biedronia, próbuje wstrząsnąć Parlamentem od środka i umożliwić pracownikom i gościom dostęp do wegańskiego jedzenia".

 

Portal RFM informował, że „"W sferze publicznej, w budynkach użyteczności publicznej, w szkołach publicznych nie powinno być symboli religijnych" – oświadczyła Sylwia Spurek, szefowa doradców ds. społecznych partii "Wiosna" Roberta Biedronia".


Jan Bodakowski