Historyk napisał: "Wg jej funkcjonariuszy (teraz to wsie nastajaszcze Jewropejczyki, a co!) Armia Czerwona dokonała radosnego i przyjaznego wyzwolenia ziem polskich. A zatem, towarzysze: Miller, Czarzasty, Cimoszewicz, Rosati, Kwaśniewski et consortes".

Dodał też: "Zacznijcie stawiać pomniki wdzięczności wyzwolicielom wschodniej części II RP po 22 czerwca 1941 r. Dokonała tego socjalistyczna III Rzesza (ideologicznie tak bliska waszym bolszewikom), uwalniając nas od bezwzględnej i krwawej okupacji sowieckiej!
Czekamy na tablice pamiątkowe i nazwy ulic, np. AH-strasse".