Koronawirus, sądy, Auschwitz, rosyjskie media, PO


Należy przypomnieć, że sowieci ''wyzwolili'' Auschwitz, by od razu stworzyć w nim swój komunistyczny obóz koncentracyjny. W budynkach obozu koncentracyjnego Auschwitz po tym, jak został on zajęty przez Armie Czerwoną, sowieci stworzyli dwa obozy głównie dla niemieckich jeńców. W sowieckim Auschwitz zarządzanym przez pułkownika Masłobojewa głównie niemieccy jeńcy oczekiwali na wywózkę do Łagrów ZSRR (warto pamiętać, że do armii niemieckiej przymusowo podczas wojny Niemcy wcielali też półtora miliona Polaków).

 

Pierwszy z obozów łagier 22 funkcjonował w Auschwitz od wiosny do jesieni 1945 (i był przeznaczony dla jeńców niemieckich), drugi — łagier 78 w Birkenau funkcjonował od wiosny 1945 do wiosny 1946 (i był przeznaczony dla jeńców niemieckich, oraz dla cywili z Górnego Śląska i Podbeskidzia).


Z czasem część infrastruktury obozowej po NKWD (niedaleko dworca kolejowego gdzie w czasie wojny Niemcy trzymali polskich robotników przymusowych, pomiędzy Auschwitz a Birkenau) odziedziczył Powiatowy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Obóz UB przeznaczony był dla Niemców i polskich patriotów (kobiet i mężczyzn) z okolic Bielska-Białej, Rybnika i Raciborza. Więźniowie tego obozu demontowali fabrykę IG Farbenindustrie, którą jak inne fabryki z ziem polskich po zdemontowaniu sowieci wywieźli do ZSRR. Obóz UB funkcjonował do wiosny 1946 roku.

 

Sowieci infrastrukturę niemieckich obozów koncentracyjnych wykorzystali do stworzenia własnych łagrów nie tylko w Auschwitz i Birkenau, ale także między innymi w Majdanku, Gross-Rosen, Łambinowicach, ale również w Buchenwaldzie i Sachsenhausen.

 

Armia Czerwona przyniosła Polakom nie wolność a kolejne zniewolenie. Sowieci nie byli wyzwolicielami, ale sadystycznymi potworami.

 

Zjawisko nazywane religia holocaustu ma cechy nowej świeckiej religii dla zlaicyzowanego zachodu głoszonej zlaicyzowanych Żydów. Celem religii holocaustu jest zachowanie jedności zeświecczonych Żydów, których wspólnota oparta na religii w wyniku zanikania potrzeb religijnych wśród Żydów się rozpada. Jednocześnie religia holocaustu jest nowym zjawiskiem społecznym służącym: wytworzeniu uległości gojów wobec polityki diaspory żydowskiej, usprawiedliwianiu żydowskich zbrodni na Palestyńczykach, uzyskiwaniu pieniędzy (pod pretekstem odszkodowań) dla Izraela i diaspory żydowskiej.

 

Religia holocaustu stała się też specyficzną formą sakralizacji i mitologizacji holocaustu, który zatracił charakter wydarzenia tylko historycznego, i został wyniesiony na wyższy poziomo dogmatów nowej świeckiej religii. Stała się też religia holocaustu kreacją nowego języka niezbędnego do realizacji polityki żydowskiej i wygodnym dla społeczności żydowskiej osadzaniem chrześcijan w roli zabójców.


W wielu krajach na zachodzie rewizjonizm holocaustu jest zabroniony i surowo karany. Warto byłoby się zastanowić, czy identycznie nie powinno się karać prokomunistycznych i antypolskich kłamstw historycznych (tak jak to przewidywała nowela ustawy o IPN, która Żydzi nakazali zlikwidować) czy może wygadywanie bzdur nie powinno być karane, tylko spotykać się z rzetelną krytyką historyczną.

 

Rewizjoniści holocaustu głosili wiele kłamliwych i kontrowersyjnych tez, które zostały zignorowane przez historyków i niestety nie spotkały się polemiką bogatą w argumenty. Pozostaje mieć nadzieje, że powstaną liczne rzetelne publikacje historyczne punkt po punkcie obalające tezy rewizjonistów holocaustu, publikacje będące orężem w dyskusji z głoszącymi kłamstwa historyczne rewizjonistami holocaustu.

 

Rewizjoniści holocaustu kłamliwie negowali: istnienie nazistowskiego planu systematycznego wymordowania Żydów, istnienie komór gazowych, liczbę 6 milionów żydowskich ofiar (liczbę tą według brytyjskiego historyka Dawida Irwinga wykreowali Żydzi, bez dowodów, podczas procesu norymberskiego, pojawiła się ona zaś po raz pierwszy 1919 roku wśród amerykańskich Żydów). Rewizjoniści holocaustu kłamliwie uważali, że naziści chcieli deportować Żydów na Madagaskar lub do Palestyny (kontaktowali się w tej sprawie naziści z syjonistami) przez Wschodnią Europę, Niemcy dokonywali mordów podczas tych deportacji.


Jan Bodakowski