Papież Polak pisał: „Jak co roku, wchodzimy w ten okres rozpoczynając od Środy Popielcowej, aby przygotować się, w czasie czterdziestu dni, do Świętego Triduum męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nawiązuje on też do owego czterdziestodniowego postu, jaki w życiu ziemskim Chrystusa stanowił wprowadzenie do objawienia Jego misji jako Mesjasza i Odkupiciela”.

Papież Polak podkreślał, że w tym czasie powinniśmy w sposób szczególny spoglądać na Krzyż, który stanowi wezwanie do nawrócenia. Program tego nawrócenia poznajemy z Ewangelii: modlitwa, post, jałmużna. Modlitwa jest pierwszym środkiem do zbliżenia się do Boga, a towarzyszyć ma jej rozbudzanie i wychowywanie swojego sumienia. Post oznacza zajęcie postawy wymagania od siebie, jest znakiem panowania nad sobą, a także gotowością wyrzeczenia się rzeczy. Jałmużna w końcu jest materialnym i duchowym wspieraniem naszych bliźnich.