W budynku tym w latach 1944–1945 mieściła się Kwatera Główna NKWD w Polsce, a w latach 1945–1948 areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W piwnicach budynku były katownie, gdzie komuniści torturowali i mordowali żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

 

Kamienica przy Strzeleckiej 8 (według starego adresu przy ulicy Środkowej 13) wybudowana została w latach trzydziestych. Miała wzmocnione stropy i solidne piwnice. Pod koniec 1944 roku umiejscowiono w nim kwaterę główną NKWD w Polsce. Sowieci torturowali i mordowali w nim żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Ci polscy patrioci którzy nie zostali zabicie na Strzeleckiej trafiali do obozu NKWD w Rembertowie. W lecie 1945 po NKWD budynek odziedziczył Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Bezpieka na Strzeleckiej urządziła swój areszt śledczy. W 1948 kamienicę zamieniono w mieszkania dla ubeków.

 

Na Strzeleckiej więziony był między innymi August Michałowski „Roman". Członek władz Stronnictwa Narodowego, żołnierz NOW, przeciwnik scalenia z AK, jeden z głównych organizatorów Narodowego Zjednochttps://www.youtube.com/watch?v=XDQdCDNTas8zenia Wojskowego (NZW).

 

Prezes IPN o tym o jaką Polskę walczyli Żołnierze Wyklęci

 

Jak można się dowiedzieć ze strony IPN prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek „od 1981 współpracował z Miejską Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność" w Czechowicach-Dziedzicach.. W czasie stanu wojennego uczestniczył w pomocy internowanym i więzionym, kolportował i drukował podziemną prasę. W latach 1985–1989 był drukarzem Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego (pomysłodawcą wydawania pisma „Solidarni") oraz współpracownikiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarności" w Czechowicach-Dziedzicach. W latach 2009–2012 był członkiem rady programowej Radia Kraków (wraz z trzema innym członkami opuścił ją w proteście przeciwko nieprzyznaniu miejsca na multipleksie dla TV Trwam)".

 

Dr Jarosław Szarek jest absolwentem „Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1991). Stopień doktorski z historii uzyskał na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w 2011 na podstawie pracy pt. „Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec młodzieży akademickiej Krakowa w latach 1970–1980", przygotowanej pod kierunkiem prof. Ryszarda Terleckiego, której recenzentami byli prof. Andrzej Nowak i ks. prof. Jan Szczepaniak. W latach 1992–1997 pracownik dziennika „Czas Krakowski", w następnych latach publikował m.in. w: „Gazecie Polskiej", „Nowym Państwie", „Gościu Niedzielnym", „Dzienniku Polskim", londyńskim „Tygodniu Polskim", „Polonia Christiana" (stały współpracownik), „Gazecie Polskiej Codziennie", „Naszym Dzienniku", tygodniku „Źródło" (członek redakcji), dwumiesięczniku „Arcana" (członek redakcji). W latach 1998–1999 redaktor naczelny „Kroniki XX wieku: Polska i świat"".

 

Dr Szarek od 2000 roku pracuje w oddziale IPN w Krakowie. Jest autorem „artykułów naukowych, popularnonaukowych, wystaw historycznych, warsztatów dla nauczycieli i młodzieży, dodatków historycznych do prasy, scenariuszy programów popularyzujących historię, organizator konkursów historycznych itp. Współautor serii popularnonaukowej „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL" (2006–2010) oraz serii książek dla dzieci „Kocham Polskę" (2007–2016). (...) 22 lipca 2016 roku dr Jarosław Szarek, wybrany przez Sejm RP, objął stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej".

 

W dorobku publikacyjnym dr. Jarosława Szarka znajdują się m.in.:

- Wojna z narodem

- Czarne juwenalia

- Powstanie Styczniowe. Zryw wolnych Polaków

- 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą. Przebudzenie Polaków

Jest współautorem takich prac jak:

- Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława Pyjasa, Kraków 2001;

- Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków, Kraków 2002;

- Polska. Historia 1943–2003, Kraków 2003;

- Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, Kraków 2005;

- Ofiara Sprawiedliwych. Rodzina Ulmów – oddali życie za ratowanie Żydów, Kraków 2004;

- Komunizm w Polsce, Kraków 2005;

- Droga do niepodległości. Solidarność 1980–2005, Warszawa 2005;

- Królowo Polski, przyrzekamy! Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Kraków 2006;

- Kronika komunizmu w Polsce, Kraków 2006;

- Zakopiańska „Solidarność" 1980–1989, Kraków-Zakopane 2006;

- Po dwóch stronach barykady, Kraków 2007;

- Kościół w godzinie próby 1945–1989; Kraków 2008;

- Kronika komunizmu w Polsce, Kraków 2009;

- Zaczęło się w Polsce 1939–1989, Warszawa 2009;

- W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na Polakach (1917–1956), Kraków 2010;

- Jestem św. Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić, Kraków 2016

- Polscy patroni. Kocham Polskę, Kraków 2014 (z Joanną Szarek)

 

Jan Bodakowski