Przyszła na świat 31 maja 1913 r. w Borowym Młynie w ówczesnym powiecie chojnickim na Pomorzu. Uczęszczała do Seminarium Nauczycielskiego w Toruniu. Później pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców.

W latach 1933-1939 była prezesem lokalnych struktur Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. W 1938 r. ukończyła kurs przysposobienia obronnego kraju.

Po wybuchu II wojny światowej od października 1939 r. zorganizowała i prowadziła w Borowym Młynie konspiracyjny ośrodek kulturalno-oświatowy.

W lutym 1942 r. została zaprzysiężona do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Pełniła funkcję komendantki sekcji kobiet na rejon Borowy Młyn. Do jej zadań należało m.in. tworzenie punktów sanitarnych, organizowanie kwater dla ukrywających się i rannych partyzantów, prowadzenie wywiadu oraz kolportowanie prasy konspiracyjnej i ulotek.

W 1944 r. przeszła do AK. Na przełomie lutego i marca 1945 r. została łączniczką w oddziale partyzanckim wchodzącym w skład zgrupowania „Szyszki-103”, które operowało na terenie Okręgu Pomorskiego AK.

Zginęła w walce 2 marca 1945 r. w miejscowości Upiłki w trakcie jednej z największych bitew pancernych na ziemiach polskich.

Pochowano ją na cmentarzu w Borowym Młynie.