Ekonomiści napisali:
 
Kryzys Covid-19 stanowi egzystencjalne wyzwanie dla strefy euro. Europejski Bank Centralny obiecał 20 marca podjęcie niezbędnych środków w celu zaradzenia tej sytuacji. Wskazał, że zastosuje wszystkie dostępne środki pieniężne do finansowania i wspierania wysiłków fiskalnych. (...)

Stoimy w obliczu europejskiego kryzysu, który wymaga europejskiego rozwiązania.
 
Dodali też:

Zamiast każdego państwa członkowskiego emitującego własny dług w celu sfinansowania wysiłków fiskalnych, wzywamy Radę Europejską do zobowiązania się do stworzenia wspólnych euroobligacji.

Potrzebujemy wspólnego instrumentu dłużnego, aby zwiększyć podatkowe koszty walki z kryzysem. Czas podjąć działania. Czas okazać solidarność. Czas na euroobligacje.