Liczba bezrobotnych gwałtownie wzrosła od połowy marca. Pod koniec marca w służbie zatrudnienia AMS zarejestrowano 504,345 osób bez pracy. Liczba bezrobotnych wzrosła o 65,7 procent czyli 199 934 osób w porównaniu z rokiem poprzednim. Uwzględniając osoby uczestniczące w szkoleniu AMS, liczba rezerwacji wyniosła 562 522 na koniec marca, co stanowi wzrost o 193 543 lub 52,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Szkolenie AMS obejmuje obecnie 58 177 osób (6391 lub 9,9 procent mniej niż na koniec marca 2019 r.)

„Ekstremalny wzrost bezrobocia jest nie tylko ogromnym wyzwaniem dla tak wielu osób dotkniętych bezrobociem i ich rodzin, ale także dla AMS i jego pracowników jest to bezprecedensowy test skrajnych warunków pracy”, komentuje obecny członek zarządu AMS Johannes Kopf.