Według TSUE "Państwa członkowskie nie mogą, w celu uchylenia się od wdrożenia tego mechanizmu, powoływać się ani na swoje obowiązki dotyczące utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, ani na podnoszone nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmu relokacji".

Jest to skandaliczny wyrok, który pokazuje, jak niewiele suwerenności pozostało w UE państwom członkowskim, skoro nie mogą samodzielnie decydować o sprawach kluczowych dla własnego bezpieczeństwa.