W związku z tym zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej każdego dnia o godz. 15.00, którą będziemy transmitować na naszym portalu. Odmawiać ją będziemy w intencji oddalenia choroby, ale także za wszystkich cierpiących, ich rodziny, pracowników służby zdrowia, duszpasterzy, za tych, którzy muszą pracować w tym czasie i za tych, którzy nie mogą tego robić, za naszą Ojczyznę, świat i Kościół.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami!

Strona, która będzie transmitować modlitwę: Tutaj