Pierwszy filar tarczy antykryzysowej to pomoc państwa na poziomie 30 mld zł z całkowitej kwoty dofinansowania 212 mld zł.

✅ DOPŁATY DO PENSJI PRACOWNIKÓW
Do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę- w przypadku obniżenia przez pracodawcę czasu pracy pracowników o 20%, maksymalnie do 0,5 etatu, pod warunkiem spadku obrotów przedsiębiorstwa o 15% (we wskazanych w ustawie przypadkach- o 25%)

✅ ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
Dla osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych w kwocie 2.080 zl, jeśli ich przychody w poprzednim miesiącu nie przekroczyły kwoty 15.681 zł i przy spadku przychodu co najmniej o 15% (we wskazanych w ustawie przypadkach- o 25%)

✅ DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Dla rodziców dzieci do lat 8

✅ZAWIESZENIE SPŁAT KREDYTÓW
Bez dodatkowych opłat

✅WYDŁUŻENIE CZASU NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI PODATKOWEJ
i zapłatę podatku

✅WALKA ZE WZROSTEM CEN
(Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez kontrole i nakładane kary)

✅ODROCZENIE PŁATNOŚCI ZA MEDIA
typu prąd gaz

 

adwokat Katarzyna Stopińska

www.stopinska.pl