Można o tym przeczytać oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego: Przyjęta we wrześniu 2015 r. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest ustalonym przez ONZ, w drodze negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi, kompleksowym planem rozwoju dla świata z perspektywą do 2030 r. Przyjęcie Agendy 2030 jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii ludzkości. Wszystkie 193 kraje członkowskie ONZ zobowiązały się do podejmowania działań na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). Cele te skupiają się na zapewnieniu godnego życia dla wszystkich mieszkańców świata, pokoju i postępu gospodarczego, przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Oficjalnie Agenda 2030 koncentruje się na pięciu aspektach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości i naszej planety (tzw. 5xP): Ludzie (People), Planeta (Planet), Dobrobyt (Prosperity), Pokój (Peace), Partnerstwo (Partnership), pod którymi można by się podpisać gdyby nie naiwna wiara w tzw. postęp ludzkości, rozwiązania szczegółowe i ukryty cel końcowy.

Skromna kwerenda internetowa pod hasłem "Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030" pokazuje, że w zasadzie wszystkie długofalowe programy społeczne i gospodarcze w Polsce np. od bibliotek, po lasy państwowe są tożsame z globalną agendą i się do niej odnoszą. Mało tego, jest już przygotowana "Krajowa Platforma Raportująca" gdzie rząd ma podawać stan realizacji celów (w tej chwili jeszcze brak raportów i statystyk). Komunista, I sekretarz PZPR Wiesław Gomółka miał powiedzieć "polska droga do socjalizmu" i parafrazując rządy PO i PiS realizują "polską drogę do globalizmu".

Podsumowując, kiedy już cele zostaną osiągnięte, będzie można ogłosić rząd światowy.