Petycja do rządu Rzeczypospolitej Polskiej,

Ministra Spraw Zagranicznych,

my, niżej podpisani domagamy się od rządu polskiego działań na rzecz godnego upamiętnienia dziedzictwa Tadeusza Kościuszki, międzynarodowego bohatera grup zniewolonych i uciśnionych.

Podczas trwających w Stanach Zjednoczonych protestów przeciwko rasistowskiej przemocy policyjnej, do których doszło po zabójstwie przez policjanta Afroamerykanina George'a Floyda, demonstranci opisali pomnik Kościuszki w Waszyngtonie antyrasistowskimi hasłami. Jesteśmy przekonani, że polski rewolucjonista doceniłby ten akt protestu ze strony grupy, której wolnościowe aspiracje sam wspierał myślą, słowem i wojskowym czynem.

Jak wiadomo, testament Kościuszki zawierał żądanie przeznaczenia części majątku na wykup czarnoskórych niewolników. Wykonania testamentu podjął się prezydent USA i przyjaciel Kościuszki, Thomas Jefferson. Jednak ostatniej woli polskiego bohatera w walce o amerykańską niepodległość, nie wypełnił.

Obecna sytuacja w USA dostarcza doskonałej okazji do przypomnienia idei głoszonych przez Kościuszkę i do wypełnienia jego testamentu. W związku z tym apelujemy do polskiego MSZ, by podjął działania na rzecz symbolicznego wsparcia czarnej insurekcji kościuszkowskiej, jakim będzie zachowanie napisów na cokole waszyngtońskiego pomnika. Jesteśmy przekonani, że gdyby Kościuszko powstał z martwych, wypisałby na monumencie wielki napis "Black Lives Matter".

W imieniu sygnatariuszy,

inicjatorzy akcji,

dr Łukasz Moll

dr Michał Pospiszyl