Przepisy precyzują, że w lokalach może przebywać jedna osoba na cztery metry kwadratowe nie licząc komisji i mężów zaufania. Tymczasem część komisji wpuszcza do lokalu tylko po jedną osobę, co powoduje olbrzymie kolejki przed lokalami.

PKW stwierdziła, że nie należy zaostrzać obostrzeń ponad miarę, które i tak powodują większe kolejki niż zwykle.