W literaturze dotyczącej kampanii niewiele wzmiankowano o prawdziwym celu referendum, określając go jako powrót do staromodnych wartości rodzinnych, zaprojektowanych z myślą o wyborcach konserwatywnych.

„Nasz kraj, nasza konstytucja, nasza decyzja” było hasłem w biuletynie informacyjnym wyjaśniającym wyborcom reformę konstytucyjną. Broszura przedstawiła szereg poprawek, w tym przepis, który definiuje małżeństwo ściśle jako „związek mężczyzny i kobiety”.

Ale broszura ukazuje jeden kluczowy punkt: zmiany w konstytucji skutecznie resetują zegar w liczbie kadencji Putina, pozwalając mu dążyć do kolejnych dwóch sześcioletnich kadencji, kiedy jego prezydentura zakończy się w 2024 r.
Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza w środę wieczorem opublikowała wstępne wyniki  po przeliczeniu 25% kart do głosowania. Wynika z nich, że 73% głosujących poparło poprawki.