„Nasza lista wyborczas jest pełna – 141 kandydatów. W jednomandatowych okręgach wyborczych wystawiliśmy swoich kandydatów w większości okręgach na Litwie – 36” – powiedział Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR, poseł do Parlametu Europejskiego, przedstawiając w czwartek dziennikarzom listę wyborczą partii.

Lider AWPL-ZChR podkreślił, że „przygotowania do wyborów rozpoczęliśmy od zatwierdzenia programu wyborczego”. „Nasz program to kontynuacja tych prac, które udało się wykonać w ciągu dwóch kadencji, gdy mamy w Sejmie własną frakcję parlamentarną. Wiele udało się zrobić. Jesteśmy najbardziej aktywni we wprowadzaniu sprawiedliwości społecznej na Litwie” – mówił Tomaszewski.

Z inicjatyw sejmowej frakcjia AWPL-ZChR weszło w życie wiele ważnych dla każdego obywatela projektów ustaw. M.in. świadczenie miesięczne na dziecko, Karta Dużej Rodziny, darmowe leki dla seniorów w wieku powyżej 75 lat. Głosy posłów AWPL-ZChR były też decydujące, gdy wprowadzono dyferencjację podatków.

Wartości chrześcijańskie

Tomaszewski wymienił główne priorytety, a jest ich cztery, programu wyborczego AWPL-ZChR – wartości chrześcijańskie, tradycyjna rodzina, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka.

„Na pierwszym miejscu są wartości chrześcijańskie. Jak powiedział św. Augustyn, gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na miejscu właściwym” – podkreślił przewodniczący.

Tradycyjna rodzina

Tradycyjne wartości rodzinne – to kolejne ważne hasło w programie wyborczym AWPL-ZChR. Tomaszewski ubolewa, że tradycyjny model rodziny, oparty wyłącznie na małżeństwie zawartym między mężczyzną i kobietą, jest w tej chwili atakowany. Jego zdaniem, podpisanie przez litewskie MSZ Konwencji stambulskiej „to rażące naruszenie Konstytucji naszego kraju i MSZ, które to uczyniło, łagodnie mówiąc, przekroczyło zakres swego pełnomocnictwa”. „Konwencja ma dobrą nazwę – o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To szlachetna, bez dwóch zdań, nazwa, ale jej zapisy skierowane są przeciwko wartościom rodzinnym i chrześcijańskim. Nie możemy się z tym zgodzić” – oświadczył lider AWPL-ZChR.

Inicjatywy skierowane do każdego człowieka

Sprawiedliwość społeczna to kolejny cel AWP-ZChR. Jak podkreślił europoseł, w tej kwestii wiele udało się już zrobić, ale ten kierunek nadal ma być poszerzany. Partia proponuje m.in. obniżać wiek emerytów, otrzymujących darmowe leki, by Karta Dużej Rodziny oferowała więcej ulg i zniżek, by świadczenie na dziecko wzrosło do 120 euro. Zdaniem Tomaszewskiego, też pora już na to, aby „nasi emeryci otrzymywali trzynastę emeryturę”. Uważa też, że w ciągu czterech lat możliwe jest zwiększenie emerytur o 50 proc. i minimalnego wynagrodzenia do 1000 euro. „Będziemy starali się to zrobić” – zaakcentował.

Mówiąc o ważnych dla każdego obywatela inicjatywach, Tomaszewski wskazał na konieczność zmniejszenia do 5 proc. stawki VAT na produkty spożywcze. „Będziemy prowadzili dialog społeczny ze stronami zainteresowanymi, aby osiągnąć cel – zmniejszenie cen w naszych sklepach. Aby nie były one większe niż w krajach sąsiednich” – powiedział europoseł.

Uczciwa polityka

Mówiąc o czwartym priorytecie programu wyborczego lider partii podkreślił, że „ludzie już zrozumieli, że w polityce najważnejsza jest uczciwość”. „Nasza partia jest najbardziej przejrzysta na Litwie, nigdy nie była zamieszana w żadne skandale, nie mówiąc o tych sztucznie wywołanych, których celem było atakowanie naszej organizacji, ale my pryncypialnie nie przyjmujemy środków wsparcia od struktur biznesowych” – zaznaczył polityk.

Odważny polityk

W czwartek przedstawiciele AWPL-ZChR złożyli do Głównej Komisji Wyborczej listę kandydatów i program wyborczy.

„Lista kandydatów jest szeroka i reprezentatywna. To osoby zasłużone, wiele młodzieży i ludzie wielu profesji. Sądzę, że z taką listą zdobędziemy kilkanaście mandatów” – powiedział na konferencji lider ugrupowania. Dodał, że według ostatnich sondaży partia cieszy się prawie 7-procentowym poparciem, „a więc można śmiało powiedzieć, że możemy zdobyć aż 13 mandatów”. Tomaszewski zwrócił jednak uwagę na to, że zdobyte mandaty w Sejmie czy miejsca w radach nie są celem samym w sobie, a narzędziem do realizacji programu wyborczego.

Listę wyborczą AWPL-ZChR poprowadzi poseł Zbigniew Jedziński. „Jest to polityk doświadczony, uczciwy, bardzo odważny” – powiedział Tomaszewski podczas konferencji.

„Otrzymanie pierwszej pozycji na liście wyborczej odbieram jako wyraz zaufania partii i jej przewodniczącego. Jest to również dla mnie przypomnienie i znak, że w Sejmie pozostało jeszcze wiele niezakończonych prac” – powiedział Jedziński. Poseł wymienił zainicjowane przez AWPL-ZChR projekty ustaw, które ugrzęzły w Sejmie. To m.in. projekt ustawy o ochronie życia w prenatalnym stadium, szeroko omawiany projekt opodatkowania banków, dwukrotnie rejestrowany projekt tzw. ustawy lustracyjnej.

Zaproszenie do dyskusji

Na zakończenie konferencji Tomaszewski zaprosił wszystkich przewodniczących partii politycznych do poważnych dyskusji na łamach mediów.

***

Czołówkę listy AWPL-ZChR stanowią: Jedziński Zbigniew – poseł na Sejm RL, Rozowa Irina – poseł na Sejm R, wiceprzewodnicząca Aliansu Rosjan, Narkiewicz Jarosław – minister łączności, poseł na Sejm RL, Tamašunienė Rita – minister spraw wewnętrznych, poseł na Sejm RL, Wanda Krawczonok – poseł na Sejm RL, prezes parlamentarnej frakcji AWPL-ZChR, Mackiewicz Michał – prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL, Poszewieckaja Romualda – radna miasta Wilna, Kamiński Jarosław – wicemer miasta Wilna w latach 2010-2015, Romanowski Tadeusz – przewodniczący Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, radny rejonu solecznickiego, Andrijanow Michaił – dziennikarz, bloger, Dziemieszko Teresa – wicemer rejonu wileńskiego, Cytacka Renata – radna miasta Wilna, Prezes Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie Rejonu Solecznickiego, Bandalewicz Antoni – radny rejonu solecznickiego, Kotow Siergiej – prezes wspólnoty staroobrzędowców w Wisaginii i rejonie Jezioroskim, Tamošiūnaitė Edyta – wicemer Miasta Wilna, Michajłow Aleksandr – wicedyrektor administracji samorządu miasta Kłajpedy w latach 2014-2018, Komarowski Robert – wicemer rejonu wileńskiego, Krystyna Dzierżyńska – wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Sinkiewicz Jadwiga – prezes oddziału solecznickiego Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, wicemer rejonu solecznickiego w latach 2016-2019, Utovka Jurgis – poseł na Sejm RL w latach 2000-2004 z ramienia Związku Rosjan, Kondratowicz Władysław – wiceminister łączności, Andrzejewski Tadeusz – radny rejonu wileńskiego, Daszkiewicz Bolesław – radny rejonu solecznickiego, Szuklina Tamara – pedagog, przedstawicielka oświaty rosyjskojęzycznej na Litwie, Maciejewski Zbigniew – starosta frakcji AWPL-ZChR w Radzie samorządu miasta Wilna, Sołowjowa Teresa – wicemer rejonu trockiego w latach 2011-2013, Kasperowicz Henryk – założyciel i kierownik zespołu „Zgoda”, Kowalewska Alina – radna rejonu trockiego, Ikonnikow Dmitrij – radny samorządu m. Wisaginia, Baranowska Wioleta – doradca mer rejonu solecznickiego, Grygorowicz Lilia – starosta gminy Niemież, rejon wileński, Zaranka Jurijus – dyrektor zajezdni autobusowej miasta Wilna, Jundo Antoni – starosta frakcji AWPL-ZChR w Radzie samorządu rejonu święciańskiego.

Dalej plasują się:

Sławińska Krystyna Maria
Fiodorow Aleksandr
Labul Janina
Pietkiewicz Henryk
Butrymowicz Teresa
Tamošiūnienė Rasa
Jesvilienė Anna
Ingielewicz Jadwiga
Tuczkowski Tadeusz
Szełkowski Waldemar
Pieślak Alicja
Gardziulienė Jolanta
Miluszkiewicz Anna
Wierszycka Lilia
Gaurytė Dalia
Bujnicki Marian
Łastowska Anna
Romanowski Mirosław
Svidenienė Julija
Samsonow Teresa
Klimaszewska Edyta
Rudzis Tadeusz
Rybak Waldemar
Dejnarowicz Krystyna
Binkiewicz Zygfryd
Czerniawska Alina
Wojciulewicz Mirosław
Bojarun Irena
Romanowska Honorata
Czerniawska Katrina
Ławrynowicz Tadeusz
Lachowicz Aleksander
Pawłowskaja Olga
Jakubowskij Aleksandr
Bielawskij Giennadij
Janušauskienė Natalija
Błażewicz Konrad
Vaivilavičienė Oksana
Wołochowicz Zbigniew
Mankeliunienė Agata
Szarejus Andrzej
Kozarin Olga
Niewierowicz Jana
Jankauskas Ričardas
Rustamow Rusłan
Andruszkiewicz Teresa
Jakowicz Grzegorz
Slauto Margarita
Prokopjew Walerij
Abłom Regina
Damarackienė Eurydyta
Markowa Wiera
Zenowicz Anżelika
Wiłkojć Wacław
Wiszniewski Dariusz
Wołejszo Janina
Mikolajunienė Kristina
Marcinkiewicz Wiktor
Turbienė Justina
Muchla Leokadia
Maluk Władysław
Jarmołowicz Tadeusz
Petrauskaitė Leonija
Siemaszko Edyta
Lepeika Barbara
Wojciechowicz Jarosław
Sołowjowa Ewelina
Misevičienė Jolanta
Neverienė Inga
Kondratowicz Lilija
Romanowska Iwona
Brasiun Tadeusz
Gołubowska Grażyna
Apčinkovienė Inesa
Wasilewski Józef
Pilypienė Zofija
Niemiec Andrzej
Worszyński Edward
Stankiewicz Jolanta
Rudzis Irena
Siwicka Agnija
Rodz Danutė
Rogożinskaja Janina
Radzewicz Waldemar
Kodź-Berezina Wiesława
Rizgelienė Alina
Minowicz Lucja
Kropienė Ludmiła
Tomaszewicz Krystyna
Bruzgulis Anna
Griniewicz Beata
Radziunienė Terese
Ludkiewicz Swietłana
Maciulevičienė Anżeła
Pilinkowskaja Swietłana
Grodz Kristina
Sokołowskaja Natalija
Dzikiewicz-Chomutowa Agata
Krasiłowa Bożena
Krepsztul Lucja
Kurdeko Leokadia
Lisowskaja Beata
Mikelevičienė Jelena
Mikonienė Lilija
Stacewicz Kristina
Oleszkiewicz Beata
Klimieniuk Bożena
Jedinskij Anatolij