Za pieniądze z Fundacji Melindy oraz Billa Gatesa Instytut Aspen i Instytut Szczepionek Sabinm opracowały dokument „Zmierzenie się z wyzwaniem oporu przeciw szczepieniom”. Stanowi on wyraz środków oraz sposobów na rzecz złamania przeszkód na rzecz powszechnego używania takich leków. Znamienne jest w tym momencie podkreślenie, że osią sprawy jest zakres w jakim człowiek decyduje o swoim zdrowiu. Sprowadza się do odpowiedzi na pytanie odnośnie skali interesu społecznego względem jednostki.

Opracowanie Harvey Fineberg oraz Shirley Tilghman wykracza poza debatę akademicką. Stanowi właściwie poradnik na rzecz przekonania ludzi do korzystania ze szczepień na koronawirusa. Cytowane opracowanie jest efektem doświadczeń Sabina w zakresie szczepień. Stanowi porady na rzecz między innymi idei wypracowany przez FluLab. To właśnie stąd wywodzą się pieniądze jakie trafiły do Grupy i Społeczeństwa Szczepień. Stanowi rozwinięcie wcześniejszego raportu z lipca 2019 roku. W nim poruszany był temat szczepienia na grypę. Pod tytułem „Przyśpieszenie rozwoju uniwersalnego szczepienia na grypę” sugerował wręcz stworzenie czegoś na wzór przemiany ołowiu w złoto. Na chwilę obecną nie ma skutecznego sposobu na przeciwdziałania przeziębieniu. Grypa mutuje się zbyt szybko, aby użyte leki miały praktyczne znaczenie. Z ramienia Instytutu Aspena Dan Porterfield i Army Finanz Instytutu Szczepionek Sabin uważają, że ich wskazówki przysłużą się ochronie zdrowia.

Dla osób przeciwnych szczepieniom stanowią one jednak powod do troski. Za promowaniem szczepień stoją dziś między innymi Fundacja Gordona i Betty Moorea, Uniwersytet Princetown i Stanforda, a także Zrzeszenia na Rzecz Szczepień Gaviu, Kanadyjski Instytut Zaawansowanych Badań CIFAR, Alexion, Mckinsey & Company, Szkoła Pediatrii Vanderbilt, Międzynarodowa Inicjatywa Szczepionki na AIDS (IACI), Zrzeszenie Zaawansowanej Nauki (AAAS), Lyell Immunopharma oraz Vividion Therapeutics. Tematem mocno interesują się Światowa Organizacja Zdrowia, Bank Światowy, Uniwersytet Witwatersrand, Affinicax, Fundacja Rockefellera, Uniwersytet Harvarda oraz MIT, a także Third Rock Ventures.

Motywem przewodnim nie są jednak szczepienia w ogóle. Co do możliwości jakie daje medycyna w zapobieganiu chorób nie ma tutaj wątpliwości. Szereg szczepień pozwala na opanowanie chorób, jakie wcześniej pustoszyły Europę. Zarazem jednak przyjrzenie się motywowi przewodniemu kryje się w lekarstwie na koronawirusa Covid-19. Sami twórcy raportu wskazują, że we wrześniu 2019 dwudziestu dwóch wpływowych członków Grupy rozmawiało na temat przełamania oporu względem szczepień.

Autorzy odrzucają w ogóle możliwość nabywania odporności za pomocą przechodzenia chorób. Innymi słowy pogodzenie się z faktem, że na cześć z nich choruje się dla nabycia odporności zostaje tutaj odrzucone. Ufność w szczepienia stanowi tutaj nową normę społeczną. W 2019 roku rezygnacja ze szczepień została odrzucona przez Światową Organizację Zdrowia jako jedno z dziesięciu zagrożeń dla życia ludzi na świecie. Dla przeciwników Donalda Trumpa fakt, że cytowany dokument wskazuje na ofiary w dziedzinach na Samoa, co jest ukazane jako brak szczepienia i tym samym ochrony, stanowi jedno ze źródeł usuwania jego wypowiedzi na Twitter oraz Facebook.

Za konieczność jest uznawana cenzura mediów społecznościowych, bo autorzy cytowanego dokumentu sądzą, iż tutaj jest źródło największej liczby przeciwników szczepień. Ruch przeciwników szczepień oraz ich argumenty znajdują się na celowniku. Odpowiedzią jest tworzenie kontrruchu. Koordynatorem jest tutaj Global Demand Hub.

Wedle obliczeń odporność populacyjna wymaga, aby między osiemdziesiąt a dziewięćdziesiąt procent osób posiadało szczepienia na daną chorobę. Jednocześnie ten sam dokument odwołuje się do głośnego tekstu Andrew Wakefielda z 1998 z łamów Lancet o tym, że istnieje związek między szczepieniami a autyzmem. W duchu obalenia tej tezy służy ukazaniu, że szczepienia służą, chociaż jednocześnie zauważają, iż istnieją rzadkie powikłania. Bill Gates wręcz zaproponował, aby nie uzyskiwały pracy osoby bez szczepień. Takie przypadki już odnotowały Stany Zjednoczone.

Decyzję podjęto. Wszyscy mają szczepić się obowiązkowo bez względu, co oni sądzą, ani czy mają poparte nauką wątpliwości.

Jacek Skrzypacz