W reprezentacyjnym badaniu, przeprowadzonym przez brytyjski instytut demoskopijny „YouGov”, 21 proc. ankietowanych imigrację wpisało na pierwszym miejscu, przed zmianą klimatu (17 proc.).

Na migrację jako zagrożenie dla swojego kraju najczęściej wskazywali Grecy (64 proc.). W zmianach klimatycznych największe zagrożenie dostrzegają Polacy (24 proc.), za nimi plasują się Duńczycy (21 proc.).

Terroryzm został określony jako zagrożenie przez 13 proc. Europejczyków – najczęściej na to wskazywali Francuzi (23 proc.) i Brytyjczycy (21 proc.).

Ankietowani byli też pytani o obronność UE i NATO. 56 proc. respondentów powiedziało, że nie ufa UE, jeśli chodzi o zwiększenie obrony wojskowej. 59 proc. uważa, że NATO jest ważne dla obrony ich kraju.

Na podst. ELTA