Do biskupa Baetzinga napisał kardynał Luis Ladaria Ferrer, wyrażając jasno niezgodę na interkomunię i przedstawiając przyczyny sprzeciwu. Przede wszystkim, błąd tkwi w innym rozumieniu Eucharystii i posługi kapłańskiej, a zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II ujętym w kontekście Tradycji Kościoła, w tej sytuacji interkomunia jest niemożliwa. Istnieją także obawy, że pozwolenie udzielone protestantom spowoduje bardzo poważne problemy w dialogu katolicko-prawosławnym.

Najważniejszą różnicą jest brak wiary w Realną Obecność Pana Jezusa Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie i błędne mniemanie, że poza Kościołem można szukać dróg Zbawienia, a także współczesny gallikanizm – próby poddania Kościoła Państwu opanowanemu przez szkodliwe ideologie, deprawację i ogólny zamęt moralny.

Niemiecki biskup liczył na aprobatę papieską dla swoich planów niejasnego pochodzenia i kontekstu, ale Kościół odpowiedział mu odmownie. Jest zatem nadzieja, że nie dojdzie do profanacji Eucharystii, która jest przecież ciężko karana według Prawa Kanonicznego.

Co to jest interkomunia? - WIKIPEDIA