- Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania Covid-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione - czytamy w projekcie.

Aż 61,2 proc. badanych źle ocenia ten projekt, z czego 48,9 proc. "zdecydowanie źle", zaś 12,3 proc. "raczej źle". Tylko 27,3 proc. badanych ma dobre zdanie o projekcie, z czego "zdecydowanie" popiera projekt zaledwie 7,5 proc. ankietowanych.

Wśród wyborców PiS, 47 proc. badanych oceniło zapis pozytywnie.