W tweedzie Ahmad Al-Tayyeb przypomniał watykańsko-muzułmański "Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia", który on i papież podpisali w lutym 2019 roku w Abu-Zabi. Przedstawiciele obu religii zobowiązują się w nim do wspólnego zaangażowania rzecz dialogu, pokoju, solidarności z najsłabszymi i ochrony stworzenia. W swojej encyklice „Fratelli tutti” papież inspirował się tą wspólną deklaracją i kilkakrotnie wspomina w niej Al-Tayyeba. „Przesłanie `Fratelli tutti` mojego brata Franciszka jest rozszerzeniem dokumentu o ludzkim braterstwie. Ujawnia on globalną rzeczywistość, której stan i decyzje są niestabilne. To ludzie zranieni i zmarginalizowani płacą za to cenę" - napisał najwyższy autorytet sunnicki po opublikowaniu w niedzielę encykliki. Podkreślił, że w encyklice o braterstwie i przyjaźni społecznej papież Franciszek zwrócił się do wszystkich „ludzi dobrej woli i wrażliwego sumienia przywracając ludzkości jej sumienie". W watykańskiej prezentacji encykliki, która miała miejsce w niedzielę przed południem wziął udział Mohamed Mahmoud Abdel Salam, sekretarz generalny Wysokiego Komitetu Ludzkiego Braterstwa, który jest odpowiedzialny za wdrażanie w życie idei dokumentu z Abu Zabi. Wybitny uczony islamskiego prawa szariatu oświadczył, że „całkowicie zgadza się z papieżem". "Podzielam każde słowo, które napisał w encyklice na temat braterstwa" - stwierdził.

4 października Ojciec Święty Franciszek podpisał swoją encyklikę przy grobie świętego Franciszka w Asyżu. Jest to jego trzecia encyklika Franciszka. Data i miejsce podpisania nie są przypadkowe ponieważ właśnie 4 października jest w Kościele Katolickim dniem wspomnienia św. Franciszka z Asyżu. Pełna nazwa to „Encyklika Fratelli tutti Ojca Świętego Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej”. „»Fratelli tutti«, napisał św. Franciszek z Asyżu, zwracając się do wszystkich braci i sióstr i proponując im formę życia, mającą posmak Ewangelii. Wśród jego rad chcę podkreślić jedną, w której zachęca do miłości, wykraczającej poza granice geografii i przestrzeni. W niej nazywa błogosławionym tego, który tak kocha »swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim«. W tych kilku prostych słowach wyjaśnił istotę otwartego braterstwa, które pozwala rozpoznać, docenić i miłować każdą osobę niezależnie od bliskości fizycznej, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się urodziła lub w którym mieszka.” - tak papież Franciszek otwiera encyklikę w pierwszym paragrafie. Jest to zapowiedź tematyki encykliki, która dotyczy braterstwa i przyjaźni społecznej. W encyklice głowa kościoła zwraca uwagę na wagę przywiązania do własnego narodu oraz miłości do niego. W paragrafie 99. pisze w sposób następujący - „miłość, która wykracza poza granice, znajduje się u podstaw tego, co nazywamy „przyjaźnią społeczną” w każdym mieście i w każdym kraju. Gdy miłość ta jest autentyczna, wówczas owa przyjaźń w obrębie społeczeństwa umożliwia prawdziwą powszechną otwartość. Nie chodzi o fałszywy uniwersalizm kogoś, kto musi nieustannie podróżować, ponieważ nie może znieść i nie kocha własnego narodu. Kto z pogardą patrzy na swój naród, tworzy w swoim społeczeństwie kategorie pierwszej i drugiej klasy, kategorie osób z mniejszą lub większą godnością i prawami. W ten sposób zaprzecza, że jest w nim miejsce dla wszystkich”. Na końcu encykliki znajdują się dwie modlitwy: Modlitwa do Stwórcy oraz Ekumeniczna modlitwa chrześcijańska. Przeplata się przez nie pochwała dla dialogu, równości oraz współpracy rodzaju ludzkiego. W gestach zarówno muzułmanów jak i Kościoła katolickiego można szukać nadziei na zgodę pomiędzy wyznawcami religii przede wszystkim w kwestii potępiania wszelkiego rodzajów aktów zła. Tego typu działania przyświecały także między innymi papieżowi Janowi Pawłowi II.

Czytaj także: Papież Franciszek popiera utworzenie rządu światowego?

DZ