Ostatnio były przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Arūnas Valinskas na antenie jednego z największych litewskich mediów – Delfi TV, w programie „Rozmowa z Daivą Žeimytė-Bilienė” nawoływał do fizycznej rozprawy z Polakami na Litwie. W wypowiedzi o naszych rodakach, którzy wspierają Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin i przewodniczącego Waldemara Tomaszewskiego, użył haniebnych słów: „Takich na ogół powinno się rozstrzeliwać. Po jednym na rok, zaczynając od niego”.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zdecydowanie potępia taki ksenofobiczny akt nienawiści i zachęcanie do unicestwiania Polaków na Litwie. To aż niewiarygodne, że miała miejsce taka publiczna wypowiedź jednego z byłych przywódców państwa należącego do Unii Europejskiej.

Polska mniejszość narodowa na Litwie może być wzorem do naśladowania: tworzy prężną wspólnotę, jej przedstawiciele skutecznie przyczyniają się do budowy dobrobytu tego kraju, pielęgnują i krzewią polskość, rodzimą kulturę i wartości wynikające z polskich tradycji.

Dziękujemy najwyższym władzom Republiki Litewskiej – prezydentowi i premierowi tego kraju, że publicznie potępili karygodną wypowiedź byłego przewodniczącego parlamentu. Uważamy, że ten niecny czyn powinien być ścigany przez litewską prokuraturę jako podżeganie do agresji, wrogości i stosowania przemocy. Dla zachowania pełnego nienawiści nie ma miejsca we współczesnym świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej.

Solidaryzujemy się z naszymi rodakami na Litwie i wierzymy, iż ta haniebna wypowiedź nie zniechęci ich do dalszego skutecznego utrwalania swojej polskiej tożsamości.

Sekretariat EUWP
20 października 2020 r.