Planowane jest również zwiększenie sił służb ratowniczych i ochrony wybrzeża. W taki sposób dąży się do rozwiązania kryzysu migracyjnego na popularnym wśród turystów archipelagu, na który od września dotarło ponad 12 tys. uchodźców.


Minister ds. migracji Jose Luis Escriva ujawnił szczegóły planu podczas konferencji prasowej na Gran Canarii po omówieniu ich z władzami regionalnymi. Te ostatnie wzywają rząd do podjęcia natychmiastowych działań w związku z rosnącą liczbą migrantów i obciążeniem służb migracyjnych w regionie.

Escriva powiedział, że za kilka tygodni „zostaną przygotowane namioty i tymczasowe zakwaterowanie dla 7 tys. migrantów”. Inne środki rząd opracuje później.