Czym dokładnie jest projekt?

Przeglądając literaturę przedmiotu, możemy natrafić na bardzo dużo definicji projektu. Wiele elementów tych definicji jest tożsamych. Projekt możemy scharakteryzować jako ciąg powiązanych ze sobą mniejszych zadań, które tworzone w konkretnej sekwencji mają na celu wypracować rezultat w konkretnym, ustalonym terminie i we wcześniej zaplanowanych ramach budżetowych.

Każdy projekt, zgodnie z powyższą definicją ma pewne cechy wspólne. Projekt musi mieć konkretny cel. Cel ten powinien być mierzalny. Oznacza to, że osoba, która kontroluje i zarządza projektem, będzie w stanie stwierdzić, w jakim momencie wykonania projektu właśnie się znajdujemy, ile już osiągnęliśmy i co jeszcze brakuje. Każdy projekt posiada też konkretne ramy czasowe. Bardzo rzadko zdarza się, że projekt nie posiada przewidzianego terminu ukończenia.

Żadne przedsiębiorstwo, szczególnie w dzisiejszych czasach nie może pozwolić sobie na finansowanie projektu bez konkretnej daty ukończenia. Wiele projektów posiada w ramach terminu kilka etapów, podczas których pewne składowe projektu powinny być ukończone. W końcu każdy projekt powinien posiadać budżet, w ramach którego projekt powinien był ukończony. Budżet w każdym projekcie powinien być z góry ustalony i nieprzekraczalny.

Projekt a wymagania klienta końcowego

Żaden projekt nie jest tworzony w próżni. Rezultat, wynik projektu, który może być produktem, usługom, oprogramowaniem, czy gotowym procesem, ma być czymś, co przyda się w przyszłości klientowi, zewnętrznemu bądź wewnętrznemu. W związku z tym bardzo istotne jest, by przed rozpoczęciem projektu w szczegółowy sposób omówić go z klientem.

Przedmiotem takiego spotkania ma być scharakteryzowanie podstawowych wymagań klienta. Te wymagania powinny stanowić główny cel w projekcie, a osoba zarządzająca nim powinna w bardzo dokładny sposób ewidencjonować postęp w realizowaniu tych wymagań.

Jak zarządzać projektem?

Zarządzanie projektem to bardzo szeroki obszar wiedzy, który wciąż jest poszerzany o nowe techniki, które mają na celu zwiększenie elastyczności przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności wykonywania projektu.

Obecnie jednym z najbardziej produktywnych rodzajów zarządzania projektem są tak zwane techniki zwinne, czyli Agile. W ramach Agile istnieje wiele różnych dogmatów, które mają na celu wsparcie w zarządzaniu projektami bez względu na branże, w której są one wykonywane.

Więcej informacji znajdziesz na https://leadership-center.pl/blog/projekt/