Zachęcam do poparcia rezolucji o ochronie praw mniejszości narodowych, tradycyjnych mniejszości narodowych Unii Europejskiej” 

– mówi w udostępnionym nagraniu eurodeputowany Tomaszewski tłumacząc inicjatywę.

Organizacja FUEN przeprowadziła ogólnoeuropejską akcję zbierania podpisów na rzecz Minority SafePack Initiative, jest to pakiet propozycji ustaw, który ma zagwarantować ochronę autochtonicznych mniejszości narodowych oraz szereg aktów prawnych UE, umożliwiających wspieranie praw mniejszości, prawa do języka oraz do ochrony kultury.