Kumpel Kazika i katolicki neofita

Landa przyjaźni się z Kazikiem Staszewskim. Jest to relacja na tyle zażyła, że Kazik wystąpił jako suport na jego koncercie w Czechach, a Landa zrewanżował Kazikowi rolą ochroniarza na jego koncercie w Polsce. Ich planowany przed kilku laty  wspólny koncert w Polsce storpedowała Gazeta Wyborcza, wytykając Landzie nacjonalistyczne poglądy. Od strony muzycznej i tekstowej twórczość obu artystów mieści się w podobnej konwencji. Landa jest ewenementem jeszcze z jednego powodu, mianowicie został członkiem Kościoła Katolickiego opuszczając Czechosłowacki Kościół Husycki. Czechy to najbardziej ateistyczne państwo w Europie, gdzie Kościół Katolicki jest postrzegany bardzo krytycznie, więc oficjalnie opowiedzenie się po stronie katolicyzmu popularnego artysty,  to narażanie się na ostracyzm i  spadek dochodów. Czeski artysta chętnie angażuje się też w działalność społeczną.

 

Landa wysłuchany w parlamencie

Czeski portal Idnes poinformował o najnowszej inicjatywie Landy, który w publicznym przesłuchaniu w czeskim parlamencie, reprezentując grupę obywateli skupioną wokół inicjatywy Manifest Blanický 2020, wezwał rząd do poluzowania covidowych obostrzeń, ograniczających według niego swobody obywatelskie.  Landa w swoim wystąpieniu podkreślił, że wiosną czeskie społeczeństwo podeszło do obostrzenia ze zrozumieniem i niezwykle odpowiedzialnie wykazując się w momencie kryzysowym dużą dozą solidaryzmu. To zaufanie do polityki państwa było jednak systematycznie podważane przez aparat państwa i jego sposób komunikacji z narodem. Dziś polityka władz rodzi bunt, potrzebę manifestacji i oporu, ponieważ „łamany jest kręgosłup narodu”.

 

Nowy protektorat wirusowy

Wprowadzone przez rząd obostrzenia niszczą według Landy zarówno zdrowie psychiczne jak i fizyczne znacznego odsetka obywateli. Ludzie zaczynają być zdesperowani. System wprowadzonych obostrzeń jest nadużywany w celu utrwalenia praktyk „nowego protektoratu wirusowego”. Wykorzystując słowo „prorektorat” które nawiązuje do Protektoratu Czech i Moraw utworzonego przez III Rzeszę, Landa chciał zaakcentować kierunek w którym zmierza covidowa polityka czeskiego państwa. Czeski sektor prywatny który chce się solidarnie włączyć w walkę ze skutkami sytuacji jest tłamszony i niszczony przez państwo w efekcie kosztem nich wzmacniają swoją pozycję w Czechach koncerny międzynarodowe.

 

Stanowczy sprzeciw wobec przymusu szczepień

Landa reprezentujący w parlamencie kilkadziesiąt tysięcy czeskich obywateli w ich imieniu powiedział: „Zdecydowanie wzywamy do prawnej gwarancji, że odmowa szczepienia nie może być przyczyną jakiejkolwiek, nawet ukrytej, dyskryminacji”. Charakteryzując czeskie społeczeństwo w jego postawie względem pandemii podkreślił, że w Czechach wyodrębnić można trzy postawy. Pierwsza grupa zaprzecza i bagatelizuje problem, druga popada w histerię i postuluje skrajne obostrzenia, a trzecią, najliczniejszą, która znajduje się między młotem a kowadłem, stanowi zdesperowana większość społeczeństwa, które dostrzega brak logiki w covidowych obostrzeniach. Landa domagał się utworzenia eksperckiej platformy pod auspicjami rządu, która wypracowałaby szybką ścieżkę możliwości wyjścia z epidemicznych obostrzeń demolujących czeską gospodarkę.

 

Czesi nie czują się stadem covidowych owiec

„Nie jesteśmy owcami w stadzie, ale wolnymi współtwórcami naszego państwa. W tej chwili żądamy, abyśmy nie byli bezzasadnie i nieuzasadnienie ograniczani w naszych prawach do spontanicznego gromadzenia się! Najwyższy czas, aby wybrani przedstawiciele narodu zaczęli zajmować się ważnymi kwestiami i przestali podlegać globalnej histerii ”- stwierdza Manifest Blanický 2020.

 

Zapowiedzi protestów

Według Landy w niedzielę 10 stycznia od godz. 14:00 na Rynku Starego Miasta w Pradze odbędzie się demonstracja obywateli na rzecz szybkiego otwarcia Republiki Czeskiej. Premier Babiś stwierdził, że rząd nie ogranicza wolności obywatelskich i jednoczęsnie przyrzekł, że szczepienia będą dobrowolne, choć jednocześnie zastrzegł, że rząd zamierza zaszczepić co najmniej 60 proc. obywateli Czeskiej Republiki.

 

Arkadiusz Miksa