Redaktor Jan Bodakowski pyta gościa jaka jest zależność pomiędzy bankami krajowymi a niezależnością państwa. Z rozmowy dowiemy się kto i za pomocą czego buduje demokrację. Czy demokracja jest faktycznie na usługach finansjery? Materiał odkrywa nieznane dotąd dla wielu obszary, które można poznać także z lektury najnowszych książek Józefa Białka: "Czas Sodomy" oraz "Czas niewolników".