Eksperci zauważają, że tempo szczepień w Izraelu wynika z kilku czynników, w tym z rezygnacji ze szpitali, jako miejsc szczepień. Dużo szybciej radzą sobie z tym bowiem przychodnie i specjalnie powoływane punkty, także na ulicach. Najważniejsze wydaje się jednak porozumienie rządu Izraela z firmą Pfizer, na mocy którego amerykańska korporacja zobowiązała się do dostarczenia do tego kraju więcej szczepionek niż gdzie indziej w zamian za dostęp do informacji, jak szczepionka działa. Po tym, jak ujawniono ostatnio w Izraelu treść porozumienia między rządem a Pfizerem, Komitet Helsiński oskarżył Izrael o przekazywanie poufnych danych pacjentów bez ich zgody i zasugerował, że mamy tam do czynienia z eksperymentem medycznym na społeczeństwie1.

Izraelskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało w końcu zredagowaną kopię 14-stronicowej umowy, którą podpisało z producentem leków Pfizer na wymianę publicznych danych medycznych w zamian za szybką dostawę szczepionek Covid-19. Umowa z 6 stycznia zatytułowana: „Real-World Epidemiological Evidence Collaboration Agreement” (Umowa o współpracy w zakresie dowodów epidemiologicznych w świecie rzeczywistym) szczegółowo opisuje współpracę i przekazywanie informacji przez rząd Izraela w celu „pomiaru i analizy danych epidemiologicznych w celu ustalenia, czy odporność stadna jest osiągana po osiągnięciu określonego procentu wyszczepialności w Izraelu”.

Prof. Eytan Friedman, prezes Komitetu Helsińskiego, organu którego zadaniem jest m.in. nadzorowanie badań medycznych, stwierdził: „Eksperyment odbywający się w Izraelu nie jest próbą kliniczną. Szczepionka została zatwierdzona na podstawie badań klinicznych, a kampania szczepień nie ma nic wspólnego z badaniami klinicznymi. Spór dotyczy jednej rzeczy, a mianowicie tego, że jako przewodniczący Komitetu Helsińskiego, którego częścią są prawnicy, którzy czytają umowę z firmą Pfizer, chcemy mieć pewność, że komisja wykonuje swoją pracę, przestrzegając etyki lekarskiej i upewniając się, że prawa i prywatność obywateli Izraela są chronione także wtedy, gdy prowadzone są badania kliniczne, a nie próby. Chcemy poznać wyniki kampanii szczepień i jakie są jej skutki uboczne”.

Friedman dodał też: „Ważne jest, aby jasno powiedzieć, że popieramy wysiłki na rzecz szczepień przeciw Covid-19, ale prosimy tylko, abyśmy chronili prawa obywateli Izraela w ramach umowy zawartej między Izraelem a amerykańskim producentem leków Pfizer”.

Prezes Komitetu Helsińskiego uważa, że rząd Izraela powinien uzyskać zgodę od niego na przekazywanie wrażliwych danych amerykańskiej korporacji. Ten odpiera zarzuty i uważa, że to niepotrzebne. Żydowska gazeta Calcalist podaje, że Komitet Helsiński w skrajnym przypadku mógłby nawet zablokować dalszy przepływ informacji. Z doniesień tych wynika jednoznacznie, że rząd Izraela potraktował swoich obywateli jak króliki doświadczalne, bez ich zgody wykorzystując ich wrażliwe dane. W mediach na całym świecie przedstawiany jest natomiast jako wzór do naśladowania, przodujący w akcji szczepień. Szczepienia przeciw COVID-19 stają się w ten sposób okazją do bezprecedensowych działań rządów, które w imię dobra obywateli łamią ich podstawowe prawa. Cel nigdy jednak nie uświęca środków.

 

1 A. Filut, Human experimentation oversight committee wants to approve Israel-Pfizer data-sharing deal, źródło: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3888436,00.html.