W kontekście kolejnej fali protestów tzw. strajku kobiet jedna z propozycji Szymona Hołowni wydaje się szczególnie ciekawa. Chce on nowelizacia art. 196 Kodeksu karnego, mówiącego o przestępstwie obrazy uczuć religijnych. Zdaniem Hołowni, to przestępstwo powinno być ścigane wyłącznie z oskarżenia prywatnego i nie powinno być karane ograniczeniem ani pozbawieniem wolności.

 

Lider Polski 2050 nie przeszedł obojętnie wobec wspomnianych protestów. Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna przed prezentacją głównych założeń swojego ruchu dotyczących relacji między Kościołem katolicki a państwem Szymon Hołownia nawiązał do wczorajszego opublikowania przez rząd uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niekonstytucyjność tzw. przesłanki eugenicznej w przepisach dotyczących dopuszczalności aborcji. Zdaniem Hołowni, wczorajsze wydarzenia to “policzek dla obywateli Rzeczpospolitej”, w tym dla katolików. Skrytykował prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za to, że ten ogłosił się “protektorem Kościoła katolickiego w Polsce” oraz że “związał los tysiącletniej instytucji z losem swojej politycznej kariery”. – Tym bardziej nie można zwlekać z rozpoczęciem procesu uporządkowania relacji między państwem a Kościołem – dodał Hołownia. Następnie przedstawił w punktach “kompleksowy plan zmian” w tych relacjach, który szerzej zostanie zaprezentowany podczas wieczornej debaty online. Poinformował, że został on przygotowany przez 20 ekspertów Instytutu Strategie 2050, czyli think-tanku działającego przy ruchu założonym przez Hołownię. Jak stwierdził, propozycje te mają się przyczynić do rozwiązania problemów, narosłych pomiędzy Kościołem i państwem, ale też “dwie te rzeczywistości potraktować z szacunkiem i je wobec siebie z tego klinczu, w którym się znalazły, uwolnić”.

 

Powstać ma przede wszystkim “kodeks dobrych praktyk”, regulujący zasady udziału polityków i urzędników administracji państwowej w uroczystościach religijnych. Zdaniem Hołowni przez lata narosło tu “bardzo dużo złego obyczaju, i politycznego, i duszpasterskiego” i należy te niejasne zasady uporządkować. Kodeks ma precyzyjnie opisywać sytuacje, w których urzędnik może wziąć udział w obrzędach kultu religijnego. Zdaniem Hołowni, konieczna jest też analiza przepływów finansowych między Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi a państwem. – Władza nie może korumpować Kościoła, a my, obywatele, musimy odzyskać pełną kontrolę nad każdym wspólnym groszem płynący z budżetu i do budżetu – powiedział lider Polska 2050. – Czasami wszystko jest całkowicie w porządku, to jest tylko kwestia przejrzystości. Natomiast uważamy, że niezbędne jest zwrócenie się do Najwyższej Izby Kontroli o wykonanie gruntownego i pilnego audytu wszystkich przepływów finansowych pomiędzy wszystkimi jednostkami finansowanymi z budżetu państwa a tzw. dziełami o. Tadeusza Rydzyka. I zapewniam, że każdy grosz, który w wyniku tego audytu zostanie wykryty jako przekazany z jakimkolwiek naruszeniem procedur, instytucje związanie z o. Rydzykiem będą musiały do budżetu oddać – powiedział Hołownia.

 

Następnie, jego zdaniem, 70 lat po dekretach Bolesława Bieruta, należy uznać kwestie rozliczeń majątkowych między Kościołem katolickim a państwem za zamkniętą oraz “możliwie szybko trzeba uznać za zamknięte rozliczenia z innymi związkami wyznaniowymi”. Hołownia chce też likwidacji Funduszu Kościelnego a w jego miejsce wprowadzenia możliwości dokonywania przez obywateli dobrowolnego odpisu z podatku dochodowego na Kościoły i związki wyznaniowe w wysokości 0,3-0,5%. Alternatywnie powinna zostać zwiększona kwota, którą można odliczyć od podatku w momencie składania darowizny na cele kultu religijnego. W opinii lidera Polska 2050 zadaniem państwa jest zabezpieczenie prawa każdego obywatela do pochówku. W tym celu samorządy powinny otrzymać prawo kontroli nad cennikiem usług na cmentarzach należących do związków wyznaniowych tam, gdzie nie ma cmentarza komunalnego. – Takich miejsc jest w Polsce bardzo dużo. Jest cmentarz katolicki i na nim koszmarne opłaty. Człowiek powinien móc być pochowany na cmentarzu parafialnym z takim cennikiem, jak byłby pochowany na cmentarzu gminnym, gdyby on był – wyjaśnił Hołownia. Kolejnym postulatem Polska 2050 jest likwidacja etatowych stanowisk pracy dla kapelanów w formacjach i urzędach innych niż Wojsko Polskie, Policja i Straż Graniczna. Hołownia wymienił, że nie powinno być kapelanów w Służbie Celnej czy Lasach Państwowych.

 

WO