Na temat tej bardzo istotnej kwestii rozmawiać będą dziś w programie "Temat Dnia" ks. Ryszard Halwa i redaktor Krzysztof Lech Łuksza. Ks. Ryszard Halwa wyjaśnia, że Konstytucja RP mówi jasno, iż małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. Dlatego tylko oni tworząc, związek dają początek nowej rodzinie i tylko w takim środowisku winny wzrastać także adoptowane dzieci.