Czy samodzielne zarządzanie magazynem jest opłacalne?

W tradycyjnym modelu magazynowania firmy musiały dysponować własną powierzchnią, na której mogły być składowane ich towary. Wymagało to wynajęcia lub kupna odpowiedniego magazynu, który musiał być dostosowany do potrzeb firmy oraz uwzględniać kierunek jej rozwoju. Całe przedsięwzięcie wiązało się z dużymi kosztami początkowymi oraz sporą problematycznością. Oprócz samej powierzchni magazynowej, przedsiębiorstwo musiało także posiadać kadrę magazynierów i innych pracowników odpowiedzialnych za procesy realizowane w magazynie, sprzęt, specjalistyczne oprogramowanie informatyczne oraz wiedzę odnośnie prawidłowej realizacji procesów związanych z przechowywaniem towarów oraz szeroko pojętą logistyką magazynową.

Samodzielne prowadzenie magazynu wiąże się ponadto z dużymi kosztami finansowymi, sporymi nakładami czasu oraz brakiem gwarancji, że całe przedsięwzięcie będzie realizowane w odpowiedni, zgodny z obowiązującymi standardami sposób. To także możliwe problemy, które mogą pojawić się właściwie na każdym etapie funkcjonowania magazynu, które firma będzie musiała samodzielnie rozwiązywać oraz brać na siebie pełną odpowiedzialność zarówno za nie same, jak i ich następstwa. Nic więc dziwnego, że outsourcing powierzchni magazynowej oferowany w ramach logistyki kontraktowej jest tak kuszącą opcją, której wybór rozważa coraz więcej świadomych przedsiębiorstw.

 

Logistyka kontraktowa i outsourcing powierzchni magazynowej

Logistyka kontraktowa jest nowoczesną usługą outsourcingową świadczoną przez doświadczonych operatorów z własnym zapleczem logistycznym, w skład którego wchodzą magazyny, kadra pracownicza, sprzęt, oprogramowanie oraz specjalistyczne know-how. Powstała specjalnie z myślą o przedsiębiorcach, którzy nie chcą samodzielnie troszczyć się o kwestie logistyczne, woląc powierzyć ich realizację specjalistom. Wybór takiego rozwiązania wiąże się z licznymi korzyściami, gdyż zdejmuje z barek przedsiębiorcy zarówno większość obowiązków, jak i odpowiedzialności za realizację procesów logistycznych w obszarze magazynowania.

Sporym atutem outsourcingu jest jego niższy koszt w porównaniu do samodzielnego prowadzenia magazynu, gdyż firma nie ponosi wydatków związanych z zakupem oraz utrzymaniem własnej powierzchni magazynowej, zatrudnieniem wyspecjalizowanych pracowników oraz sprzętu i oprogramowania. Logistyka kontraktowa jest realizowana w oparciu o umowę z operatorem, a jej zakres dostosowywany do indywidualnych wymagań każdego przedsiębiorstwa, co pozwala dodatkowo ograniczyć zbędne wydatki oraz w rezultacie otrzymać usługę idealnie skrojoną na miarę bieżących potrzeb firmy. Realizowana przez wyspecjalizowany podmiot logistyka kontraktowa to także swoista gwarancja wykonania usługi na najwyższym poziomie, przy minimalnym nakładzie i ryzyku własnym firmy.