Święto przypada na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. W tym roku jest to 30 maja.

 

Odrębne obchody uroczystości Trójcy Świętej pojawiły się w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył je na cały Kościół. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. Patryk (+ ok. 461), apostoł Irlandii, który tajemnicę tłumaczył obrazem trójlistnej koniczyny.

Chrześcijaństwo jest jedyną religią, której elementem jest wiara w trójjedynego Boga. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej obchodzą nie tylko katolicy, ale też protestanci, Kościoły prawosławne. Według tradycji prawosławnej, to święto obchodzone jest w niedzielę Pięćdziesiątnicy i należy do dwunastu wielkich świąt prawosławia.