Jak podaje portal tvp.info za Polską Agencją Prasową, w związku z nowym projektem płocki koncern podkreśla, że dzięki jego realizacji Grupa Orlen zamierza osiągnąć do 2030 r. moce wytwórcze wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie. „HYDROGEN EAGLE to program inwestycyjny Grupy Orlen zakładający budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. W ramach projektu planowana jest również budowa ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo” – ogłosił w poniedziałek PKN Orlen. Jak podał płocki koncern, program zakłada budowę sześciu nowych hubów wodorowych, w tym trzech w Polsce, dwóch w Czechach oraz jednego na Słowacji, które będą zasilane przez odnawialne źródła energii. W informacji wyjaśniono, że projekt przewiduje m.in. realizację instalacji elektrolizy, do której energia elektryczna zostanie dostarczona z wykorzystaniem farmy wiatrowej, jaka ma powstać na Morzu Bałtyckim w ramach Grupy Orlen – łącznie, docelowo moc instalacji elektrolizy wyniesie ok. 250 MW.

 

Według PKN Orlen, program obejmie także trzy innowacyjne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach, jak również międzynarodową sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru – 54 stacje, obsługujące transport indywidualny, publiczny i towarowy, powstaną w Polsce, natomiast 22 obiekty zostaną wybudowane w Czechach, a 26 na Słowacji. „Dzięki odważnym, innowacyjnym inwestycjom w Polsce, Czechach i na Słowacji Grupa Orlen ma szansę stać się środkowoeuropejskim liderem paliw wodorowych. Mamy świadomość, że jest to niezwykle istotne zarówno z biznesowego, jak i środowiskowego punktu widzenia” – oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Szef płockiego koncernu ocenił przy tym, że wejście w obszar zrównoważonej produkcji wodoru w perspektywie kolejnych dekad zapewni Grupie Orlen „przewagi konkurencyjne w obszarze detalicznym, rafineryjnym i energetycznym” oraz „pozwoli na znaczącą redukcję śladu węglowego i będzie ważnym krokiem do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku”.

 

PKN Orlen zaznaczył, że program inwestycyjny HYDROGEN EAGLE wzmocni powstającą europejską infrastrukturę wodorową European Hydrogen Backbone i „wesprze budowę potencjału Europy w produkcji zero i niskoemisyjnego wodoru oraz stabilnego łańcucha dostaw”. Płocki koncern podkreśla, że zastosowanie niskoemisyjnych technologii wytwarzania pozwoli na redukcję emisji CO2 nawet o 1 mln ton rocznie.

 

Według PKN Orlen, projekt HYDROGEN EAGLE pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI, a w kolejnym kroku będzie ubiegać się o notyfikację wsparcia przez Komisję Europejską.

 

PKN Orlen przypomniał jednocześnie, że w zakładach jego grupy kapitałowej we Włocławku, Trzebini i Płocku powstają instalacje wytwarzania wodoru o jakości automotive, o docelowych łącznych możliwościach produkcji ponad 1000 kg na godzinę – huby będą dostarczać wodór na stacje dla transportu indywidualnego i komunikacji publicznej. „Koncern rozpoczął postępowania przetargowe na budowę pierwszych polskich stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach” – przekazano w informacji.

 

WO

 

Źródło: PAP