Zgromadzenie Republiki przyjęło przepisy dot. przejrzystości w polityce. Nakazują one m.in. ujawnienie się wszystkich członków lóż masońskich oraz innych organizacji paramasońskich, którzy sprawują funkcje publiczne. Dotyczy to parlamentarzystów, wysokich urzędników państwowych oraz samorządowców, w tym prezydentów miast.

Portugalski parlament nie podjął tej decyzji jednomyślnie. Przeciwko opowiedzieli się bowiem politycy rządzącej krajem Partii Socjalistycznej.  

Portugalskie media donoszą, że nowe przepisy oznaczają konieczność oficjalnego ujawnienia się co najmniej kilku kluczowych polityków. „Expresso” donosi, że najbardziej znani masoni w kraju to byli ministrowie – Miguel Relvas, Joa Soares oraz Antonio Vitorino oraz Vitalino Canas.

Ustawa zobowiązuje także osoby sprawujące funkcje publiczne do poinformowania o swoich ewentualnych przynależnościach do organizacji religijnych. Chodzi m.in. o Opus Dei.