Wobec posiadaczy tzw. paszportu możliwości, który jest odpowiednikiem certyfikatu szczepień, nie będą stosowane żadne ograniczenia, ale maseczki, zachowanie bezpiecznej odległości i dezynfekowanie rąk - są dalej zalecane.

Handel

Osoby, którym przez cały okres pandemii udało się uniknąć zachorowania na koronawirusa bądź podjęły one decyzję o nieszczepieniu się, nie będą mogły wejść do sklepów, centrów handlowych i targowisk, których powierzchnia handlowa przekracza 1500 metrów kwadratowych. Osoby takie nie będą mogły korzystać z usług piękności, chodzić na siłownię czy też brać udział w wydarzeniach, których liczba uczestników przekracza 500.

Osoby bez paszportu możliwości od 13 września mogą:

- robić zakupy w sklepach, o ile mają one osobne wejście z zewnątrz, a ich powierzchnia handlowa nie przekracza 1500 mkw. oraz których główną działalnością jest sprzedaż artykułów spożywczych, weterynaryjnych, paszowych, farmaceutycznych, optycznych oraz ortopedycznego sprzętu technicznego

- spożywać napoje i jedzenie na tarasach kawiarni i barów. Jednakże osoby bez paszportu możliwości nie będą mogły wejść do lokalu, by, dla przykładu, umyć ręce czy uregulować rachunek

- wejść na stacje paliwowe

- osoby bez paszportu możliwości będą mogły zamówić drobne naprawy, jeśli kontakt usługobiorcy z usługodawcą trwa nie dłużej niż 15 minut

- wejść do muzeów, bibliotek i na wystawy, takie osoby będą mogły korzystać m.in. z usług socjalnych i prawnych świadczonych przez urzędy państwowe i samorządowe

- odwiedzać pacjentów w stanie terminalnym, osoby nieletnie i kobiety w ciąży

Komunikacja

- korzystać z usług komunikacji publicznej (miejskiej, podmiejskiej, międzymiejskiej)

Edukacja

Osoby bez paszportu możliwości będą mogły:

- korzystać z usług edukacji przedszkolnej, zerówkowej, początkowej, podstawowej, średniej, wstępnej zawodowej i pozaformalnej

- korzystać z usług edukacji ustawicznej zawodowej, szkolnictwa wyższego i kontaktowej edukacji pozaformalnej osób dorosłych, ale osoby będą musiały testować się (do 16 października - (nieodpłatnie)

Ochrona zdrowia

pomoc lekarska będzie udzielana bez paszportu możliwości. Podczas świadczenia planowych usług stacjonarnych będzie konieczne wykonanie testu pod kątem obecności koronawirusa. Taki test będzie nieodpłatny.

Paszport możliwości 

Paszport możliwości mogą na Litwie uzyskać ozdrowieńcy, osoby zaszczepione oraz osoby z negatywnym testem na obecność koronawirusa.

Na Litwie odbyły się dwie ogromne pikiety, które zgromadziły tysiące przeciwników polityki covidowej obecnego rządu.