Nadrzędnym celem projektowanej ustawy jest dostosowanie symboli narodowych do nowych technik cyfrowych, uporządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystania symboli przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne, zwiększenie ich ochrony oraz odświeżenie wyglądu. Ustawa m.in. porządkuje nazewnictwo heraldyczne, rozróżnia „flagę państwową” od „flagi narodowej” i wprowadza kokardę narodową. Zwiększa także dostępność symboli dla obywateli.

Swoje propozycje zmian w symbolach narodowych, w ramach konsultacji społecznych, złożyła nowopowstała partia pozaparlamentarna Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin.

 

WNIOSEK/OPINIA

W związku z informacją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o skierowaniu do konsultacji publicznych projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest wprowadzenie korekty w symbolach państwowych, od dawna postulowanej przez heraldyków i muzykologów, niniejszym pismem Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin zgłasza swoją opinię i propozycje zmian w odnośnej ustawie.

Zdaniem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin projekt ustawy powinien budować spójny system symboli państwowych, oparty na wielowiekowej, polskiej tradycji narodowej i historycznej z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich, które legły u podstaw naszego bytu państwowego ponad tysiąc lat temu.

Proponujemy zatem

1) aby wizerunek Orła Białego widniejący w godle Rzeczypospolitej Polskiej był zwieńczony koroną zamkniętą z Krzyżem

Uważamy, że godło Polski należy wybrać z okresu jej największego rozkwitu, kiedy Biały Orzeł reprezentował wielkość mocarstwową Polski, aby nawiązywał do najlepszych kart polskiej historii i tradycji, czyli z czasów Jagiellonów. Proponujemy także, aby głowa Białego Orła zwieńczona była zamkniętą koroną z Krzyżem wieńczącym kabłąk, podobnie do godła używanego przez rząd polski na uchodźstwie od 11 listopada 1956 roku, co jest umotywowane tradycją historyczną i heraldyczną oraz względami wartości chrześcijańskich, które poprzez Chrzest Polski w 966 włączyły nas w chrześcijańskie dzieje Europy. To w obronie wartości chrześcijańskich król Jan III Sobieski poprowadził polskie wojsko do zwycięstwa pod Wiedniem w 1683 roku, to wartości chrześcijańskie, których uosobieniem jest Krzyż, dały siłę polskim żołnierzom do pokonania bolszewickiej i bezbożnej nawałnicy w 1920 roku, to o Krzyż w przestrzeni publicznej w Polsce upominał się wielki Syn naszego Narodu papież Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Zakopanem w 1997 roku. Krzyż nierozerwalnie związany jest z Polską i polskością. Natomiast korona zamknięta to w heraldyce symbol niezawisłości i suwerenności. Już w czasach Jana Olbrachta korona zamknięta zaczęła wieńczyć tarczę herbu złożonego Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, natomiast począwszy od okresu rządów Zygmunta Starego pojawiała się również nad tarczą samodzielnego herbu Orzeł Biały. Królowie z dynastii saskiej używali już natomiast herbu, w którym orzeł nosił na głowie koronę zamkniętą i tak było już do końca istnienia Rzeczypospolitej. Tradycja heraldyczna przemawia zatem za koroną zamkniętą z Krzyżem.

2) aby barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowiące składniki flagi państwowej powróciły do kolorystyki z czasów II Rzeczypospolitej, a czerwienią był karmazyn – odcień ciemnej czerwieni z niewielką domieszką błękitu, tradycyjnie określany jako kolor krwi żylnej (ciemnej) o odcieniu #DC143C, używany w latach 1921–36, ponieważ bezpośrednio nawiązuje do przelewanej przez Polaków krwi w całych dziejach naszego Narodu, a zwłaszcza w czasach walki o odzyskanie niepodległości

3) aby Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, treść jego niektórych wersów został zmieniony i dostosowany w swej wymowie do najlepszych, wielkich, bohaterskich momentów i czasów naszej polskiej historii, aby sławił polskie zwycięstwa i naszych polskich bohaterów

Proponujemy, aby niektóre zwrotki hymnu zostały zmodyfikowane i pojawił się w nich duch największego w dziejach naszego oręża, czyli zwycięstwa pod Wiedniem, wraz z imieniem króla Jana III Sobieskiego, zamiast odniesienia do obcego nam Napoleona Bonaparte, który siejąc obce naszej tradycji idee rewolucyjne masońskiej Francji poniósł ostateczną klęskę. Uważamy, że w polskim Hymnie, jako przykład dla następnych pokoleń powinny być ukazywane symbole polskiego zwycięstwa i polskich wartości oraz polscy bohaterowie. Proponujemy również, aby refren przyjął treść zwrotki pochodzącej z Marsz, marsz Polonia, znanego również jako Marsz Polonii, polskiej pieśni powstańczej, jednej z odmian Mazurka Dąbrowskiego, która również dzisiaj jednoczy wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie i brzmiał: Marsz, marsz Polonia, Nasz dzielny Narodzie, Odpoczniemy po swej pracy, W ojczystej zagrodzie.

Uważamy, że zaproponowane niewielkie zmiany treści wersów Hymnu będą sławić to, co najlepsze w naszej historii i będą ukazywać młodemu pokoleniu prawdziwych bohaterów. Ponadto niewielkie korekty nie są niczym nadzwyczajnym, biorą pod uwagę fakt, że obecna treść Hymnu odbiega od oryginalnej wersji słów pieśni Józefa Wybickiego.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o uwzględnienie opinii Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w procesie trwających zmian, zawartych w projekcie ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu Zarządu Głównego

Dr Bogusław Rogalski

Prezes ZChR”

 

Piotr Galicki

 

 

***