Abp Jędraszewski powiedział: "Jest wojna, jest inflacja. Są wielkie wyzwania dotykające wielu spośród nas, gdy chodzi o zaspokojenie najbardziej potrzebnych spraw z dziedzin ekonomicznych. Ale przecież nie wolno nam zapomnieć tej nauki Jana Pawła II, którą on powtarzał niestrudzenie przez cały swój tak długi pontyfikat: ważniejszą rzeczą jest być, być dobrym człowiekiem pokoju i szlachetnego serca, niż mieć".

Dodał też: "Pozostanie jedno najbardziej istotne pytanie: z czym staniemy przed obliczem sprawiedliwego sędziego? Przecież nie przyniesiemy rzeczy tego świata. Możemy przynieść tylko nasze dobre czyny wypływające z naszej miłości do Pana Boga".