„Z bólem zawiadamiamy, że dziś o godzinie 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie zmarł Papież Emeryt Benedykt XVI” – poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. – To wielka strata dla Kościoła katolickiego. Chcę przypomnieć jego słowa: „Bez Boga człowiek nie wie, dokąd zmierza, i nie potrafi nawet zrozumieć tego, kim jest”. Wielu obawiało się, że postawa papieża z Niemiec nie sprosta pontyfikatowi Świętego Jana Pawła II. Tymczasem nauki Benedykta XVI były – de facto – uzupełnieniem misji i myśli naszego Wielkiego Rodaka, jego poprzednika. Przypomnę też słowa zmarłego dzisiaj Ojca Świętego: „Ważne jest, aby polski katolicyzm, tak mocny życiem wiary, miał także tę siłę intelektualną”. Benedykt XVI doceniał Polaków i doceniał moc wiary, która od tysiąca lat nam towarzyszy. Dziękujemy zatem Bogu za życie Josepha Ratzingera, za godność, bezkompromisową obronę chrześcijańskiego świata wartości, którą zmarły Papież realizował jako człowiek Kościoła katolickiego. Przechodząc na emeryturę pozostawił go silnym, w dobrym stanie. Niechaj odpoczywa w Pokoju – powiedział nam prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

 

Widząc wielkie zagrożenie, którego doświadcza Kościół i jego wierni w postaci kolejnej odsłony neomarksizmu, zmierzającej do przebiegunowania świata wartości poprzez rewolucję obyczajową i światopoglądową, w 2002 roku obecny kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, opracował Notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, którą zatwierdził papież Jan Paweł II. Wydanie tego rodzaju dokumentu, będącego swoistym drogowskazem dla wiernych świeckich, zwłaszcza polityków, było pilnym wymogiem naszych czasów. Nota w jasny sposób wskazała, w jaki sposób należy prezentować i bronić katolickich zasad oraz wartości w sferze publicznej, nie ulegając jednocześnie wszechobecnej poprawności politycznej. Przypomniała również o obowiązku udziału katolików w życiu politycznym, czyli wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące wszystkich sfer życia obywateli i państwa. Ubolewać natomiast należy nad tym, że Nota ta nadal pozostaje mało znana wiernym świeckim, a zwłaszcza politykom, identyfikującym się z Kościołem katolickim. Dorobek zmarłego Papieża powinien być bardziej wyeksponowany.”

– mówi w rozmowie z nami prezes ZChR.

Benedykt XVI był 265. biskupem Rzymu i pierwszym od XV wieku papieżem, który ustąpił z funkcji głowy Kościoła. Duchowny ogłosił tę decyzję 11 lutego 2013 roku. Jak wówczas wyjaśniał – na kierowanie Kościołem nie pozwalał mu już stan zdrowia.

W czwartek 5 stycznia odbędzie się msza pogrzebowa Benedykta XVI pod przewodnictwem papieża Franciszka na placu Św. Piotra – poinformował w sobotę rzecznik Stolicy Apostolskiej.

 

Piotr Galicki